CD LẼ SỐNG

01 Lẽ Sống 1
02
Tấm gương trong
03
Lâu đài Versailler
04
Tiếng vọng từ rừng sâu
05
Xuống núi
06
Tôi đã gặp Ngài
07
Ánh mắt mẹ tôi
08
Lẽ Sống 1
09
Cái dũng của thánh nhân
10
Chiếc cầu Thập giá
11
Chiếc quan tài con
12
Dấu chân trên cát
13
Mua nghĩa
14
Nỗi khát khao
15
Hạt muối
16
Con lừa của Chúa
17
Lời kết

CD LẼ SỐNG
Suy Niệm và Cầu Nguyện
Chuyện Thánh Têrêsa Hài Đồng+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng