Cát biển sao trời (9 bài)

Cát biển sao trời

01 Cát biển sao trời
02 Tình Thiên Chúa
03 Yêu cuộc sống này
04 Đường con đi
05 Mến tin trọn đời
06 Chúng con cần đến Chúa
07 Chúa luôn còn mãi
08 Trong tình Chúa quan phòng
09 Con chỉ là tạo vật

CD Phanxicô
Biên tập: Nhạc sĩ Ngọc Linh
Hòa âm phối khí: Nhạc sĩ Trần Thanh Tùng
Phòng thu mix: TungStudio
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Thanh Xuân
Phát hành: Ngọc Linh
Số xuất bản: 246-2006/CXB/95-15/TG
Nhà xuất bản Tôn Giáo
ĐC: 4-Lô-11 Trần duy Dưng Hà Nội+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng