Biến đổi đời con ( 12 bài)

01. Biến đổi đồi con
02. Nếu không gặp Chúa
03. Tri ân Chúa
04. Con còn hát mãi
05. Chúa hẹn gặp con
06. Cầu cho cha mẹ 2
07. Cuộc đời sóng gió
08. Cầu cho cha mẹ 1
09. Giêsu đã hát
10. Có một bài tình ca
11. Bao la tình Chúa
12. Căn nhà của Chúa

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng