Bài Giảng Lễ Tôn Phong 117 Thánh Tử Đạo

http://www.daminhvn.com/thuvien/117tdvn/images/tdvn.jpg

Đang Suy Niệm
23 - Bài Giảng Lễ Tôn Phong 117 Thánh Tử Đạo VN - GH Gioan Phaolô II
Trk
Nội Dung
Tác Giả
Tham khảo
1 Bài Giảng Lễ Tôn Phong 117
GH Gioan Phaolô II Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng