Audio CD: Về Đây Bên Cha

01 Lời giới thiệu
02 Thôi Nguyễn Duy
03 Có Chúa trong đời Anh Tuấn
04 Trở lại Thiên đường Nguyễn Duy
05 Người tình cô đơn Nguyễn Duy
06 Có những buổi chiều Nguyễn Duy
07 Lắng nghe Lời Chúa Nguyễn Duy
08 Xin Ngài - con xin Ngài Anh Tuấn
09 Tình Ngài sưởi ấm lòng con Nguyễn Duy
10 Hát về Tình yêu Chúa Nguyễn Duy
11 Trông cậy Chúa Nguyễn Duy
12 Xin tri ân Anh Tuấn
13 Về đây bên Chúa Nguyễn Duy

Audio CD: Về Đây Bên Cha
Trần Ngọc Vol 2
12 Ca khúc của Linh Mục Nguyện Duy và Nhạc sĩ Anh Tuấn+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng