Uỷ ban Bác ái Xã hội Hội đồng Giám mục Việt Nam

Uỷ ban Bác ái Xã hội

1.Tên gọi:


Uỷ ban Giám mục đặc trách về Bác ái Xã hội
Viết tắt: UB BAXH

2.Thành lập:


Ủy ban được thành lập do Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) nhiệm kỳ 2001-2004. Theo khoản V, điều 24 của quy chế HĐGMVN năm 1980 và được bổ sung trong đại hội của HĐGMVN ngày 19-9-2001. UBGM về Bác ái Xã hội trực thuộc HĐGMVN.

3.Mục đích:


Uỷ ban được thành lập với những mục đích sau:
+Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc; phát huy tình yêu thương bác ái, liên đới giữa mọi người trong xã hội.
+Thăng tiến và phát triển con người toàn diện.
+Tổ chức điều phối giúp đỡ khẩn cấp khi có thiên tai hay những nhu cầu khẩn trương khác.

4.Nhiệm vụ:


+ Ủy ban có nhiệm vụ giúp HĐGM về các công tác bác ái xã hội.
+ Thường xuyên quan tâm đến các vấn đề nhân đạo.
+ Hợp tác với các tổ chức từ thiện xã hội khác để giúp vào việc xoá đói giảm nghèo và bài trừ tệ đoan xã hội.
Nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên:
Nhiệm vụ của Giám mục chủ tịch:
+ Điều hành tổng quát.
+ Báo cáo hàng năm lên HĐGM sinh hoạt của Uỷ ban mình.
Nhiệm vụ của các chuyên viên:
+ Thường xuyên quan tâm nghiên cứu các vấn đề nhân đạo trong các giáo phận và đề nghị phương án giúp đỡ.
+ Tổ chức các hoạt động Bác ái Xã hội trong giáo phận mình.
Nhiệm vụ của Ban thường trực:
+ Ban thường trực có nhiệm vụ thực hiện các quyết định của UBGM về Bác ái Xã hội.

5.Nhân sự:


+ Chủ tịch: Giám mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh

+ Tổng Thư ký: Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
+ Phó Tổng Thư ký: Lm. Giuse Nguyễn Văn Uy

+ Các thành viên khác: Nt. Têrêsa Đỗ Thị An

6.Địa chỉ văn phòng liên hệ:


Trung tâm Công Giáo
72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: 08 3820 8716
Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng