Tôn Sùng Mẫu Tâm Mẹ Maria

Tôn Sùng Mẫu Tâm Mẹ Maria

MeMaria1.jpg maria image by ttuongvy


Tại Fatima, Đức Mẹ Nói Về Lòng Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ (1)
Thứ Năm, Ngày 27 tháng 8-2009

TẠI FATIMA, ĐỨC MẸ NÓI VỀ LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM ĐỨC MẸ

xuanha.net

Lần thứ 1,

NGÀY 13 THÁNG SÁU 1917

Vừa khi chúng con cùng với những người hiện diện lần hạt xong, chúng con thấy làn sáng phản chiếu ánh sáng đang đến (chúng con đã gọi là chớp sáng). Sau đó Đức Mẹ hiện ra như hồi tháng Năm.

- Bà muốn con làm gì?

- Ta muốn các con tới đây vào ngày 13 tháng tới, các con hãy lần hạt hằng ngày và hãy học để đọc chữ. Sau này Ta sẽ nói cho các con Ta muốn gì.

Con xin ơn khỏi bệnh cho một người.

- Nếu ông ta ăn năn trở lại, ông sẽ được chữa lành trong năm nay.

- Con xin Bà đem chúng con về trời!

- Được, Ta sẽ sớm đem Giaxinta và Phanxicô về. Còn con cần ở lại lâu hơn. Chúa Giêsu muốn dùng con để người ta biết Ta và yêu mến Ta. Chúa muốn thiết lập sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Tội Đức Mẹ.

Rầu rầu con hỏi:

- Con ở lại một mình sao?

- Không đâu con ơi! Con buồn sầu lắm sao? Đừng thất vọng! Mẹ sẽ không bỏ rơi con. Trái Tim Mẹ sẽ là nơi con ẩn náu và là đường dẫn con tới Chúa.

Vừa nói những lời đó, Đức Mẹ mở rộng vòng tay và thông truyền cho chúng con ánh sáng vô biên như lần trước. Chúng con thấy mình chìm ngập trong Chúa. Giaxinta và Phanxicô dự vào ánh sáng chiếu lên trời còn con vào ánh sáng dọi xuống đất. Phía trước bàn tay Đức Mẹ là Trái Tim bị gai cuốn chọc thủng. Chúng con hiểu là Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ bị xúc phạm vì tội lỗi loài người, đang xin đền tạ.

(Trích sách Fatima in Lucia's own words, Sister Lucia's Memoirs, Hồi ký 4).

- Xưa trong thời Cựu ước, nhiều người không được vào tàu ông Noe, đã bị chết chìm hết trong cơn hồng thủy.

- Trong thời Tân ước, nhiều người đã không tin Chúa Giêsu, không vào Giáo hội Chúa là cửa chuồng chiên (Gioan 10), là Đường đi, là Sự Thật, là Sự Sống, họ đã không được cứu rỗi.

- Nay "Trái Tim Mẹ là nơi con ẩn náu, là đường đưa con tới Thiên đàng", sao ta lại không chạy đến cùng Mẹ.

Lời nguyện:

"Lạy Trái Tim Tân khổ và Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ".

Xin Trái Tim Mẹ nên nơi ẩn náu cho chúng con, và là đường đưa chúng con tới Chúa, tới Nước Thiên đàng.

Nếu không, chúng con sẽ chết chìm trong thế gian vô thần, duy vật, tội lỗi này, và mất phúc Thiên đàng đời đời, uổng công kiếp làm người vất vả, khổ cực, đau thương...

Đến cùng TTM là từ bỏ nếp sống tội lỗi, dâng mình cho TTM, sống theo ý TTMẹ, trong niềm tin cậy, phó thác cho TTM như con trẻ tin cậy phó thác cho mẹ của mình.Tại Fatima, Đức Mẹ Nói Về Lòng Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ (2)
Thứ Năm, Ngày 27 tháng 8-2009

TẠI FATIMA, ĐỨC MẸ NÓI VỀ LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM ĐỨC MẸ
xuanha.net

Lần thứ 2

NGÀY 13 THÁNG BẢY 1917

Sau khi đến đồi Cova da Iria gần chỗ cây sồi nơi nhiều người đang lần hạt, chúng con lại thấy chớp sáng và sau đó Đức Mẹ hiện đến.

- Bà muốn con làm chi?

- Ta muốn các con đến đây ngày 13 tháng tới, Ta muốn các con tiếp tục lần hạt hằng ngày tôn kính Đức Mẹ Mân Côi để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh vì chỉ có Đức Mẹ có thể giúp.

- Thưa Bà, xin Bà nói cho chúng con rõ Bà là ai! Xin Bà làm một phép lạ để mọi người tin là Bà hiện ra với chúng con.

- Nhớ đến đây hàng tháng. Tới tháng Mười Ta sẽ nói cho chúng con rõ Ta là ai và muốn gì và Ta sẽ làm một phép lạ cho mọi người thấy và tin.

Con có xin mấy điều nữa nhưng con chẳng nhớ đã xin những gì. Con chỉ nhớ Đức Mẹ có dặn con là những người đó cần đọc kinh Mâncôi để được ơn xin. Rồi Đức Mẹ dặn tiếp:

- Hãy hy sinh cầu cho tội nhân và lặp lại mỗi hy sinh: "Lạy Chúa Giêsu, vì yêu Chúa, để cầu cho tội nhân thống hối và đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ."

Nói xong, Đức Mẹ mở rộng tay ra như đã làm trong hai lần trước. Những tia sáng thấu qua trái đất và chúng con thấy một biển lửa. Ma quỉ và các linh hồn dưới hình người bị dìm vào đó như những cục than hồng, cháy đen hay đỏ rực đang ngoi ngóp, phập phồng, có lúc bị ném lên như cùng với cuộn khói đen kịt rồi văng trở lại hỏa hào tràn ngập rên siết, nghiến răng thống khổ và thất vọng. Điều đó làm chúng con kinh hãi và run sợ. (chắc điều đó làm con khóc thét lên như những người chung quanh nói họ thấy con khóc) Quỉ dữ có thể phân biệt nhờ sự hung dữ và tàn bạo giống như những quái vật khủng khiếp chưa từng thấy, cháy đen hay đỏ rực như than trong lò. Kinh khiếp và hoảng hốt chúng con ngước nhìn xin Đức Mẹ cứu giúp. Đức Mẹ đã nhân từ, buồn sầu nhắn nhủ:

- Các con vừa thấy hỏa ngục nơi tội nhân khốn nạn phải rơi vào. Để cứu họ, Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Tội Mẹ.

Nếu những điều Mẹ dạy được thi hành, nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình. Chiến tranh sắp chấm dứt, nhưng nếu người ta không thôi xúc phạm đến Chúa, một cuộc chiến khác tàn bạo hơn sẽ bùng nổ trong đời Đức Giáo Hoàng Piô 11. Khi các con thấy ánh sáng lạ lùng(15) chiếu giữa ban đêm, hãy biết rằng đó là điềm lạ vĩ đại Chúa cho các con biết, Chúa sắp trừng phạt thế giới vì tội lỗi bằng chiến tranh, đói khát và sự bách hại Giáo Hội và Đức Thánh Cha.

"Để ngăn ngừa điều đó, Mẹ đến để xin dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng(16). Nếu người ta lắng nghe lời Ta xin, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình(17). Nếu không, nước Nga sẽ truyền bá điều lầm lạc khắp thế giới, gây chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Nhiều người tốt lành bị giết, Đức Thánh Cha sẽ phải khổ; nhiều nước sẽ biến mất, nhưng sau cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ, nước Nga sẽ trở lại, một giai đoạn hòa bình sẽ được ban cho thế giới. Tín Điều Đức Tin sẽ luôn được bảo vệ ở Bồ Đào Nha v.v... Đừng nói với ai, riêng Phanxicô thì có thể kể lại cho em.

"Mỗi khi các con lần hạt, đọc lời nguyện sau đây sau mỗi mầu nhiệm: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là các linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn."

Yên lặng một chút, con hỏi tiếp:

- Bà còn muốn con làm chi nữa không?

- Không, Ta không đòi các con làm chi nữa hôm nay.

Rồi Đức Mẹ lên trời hướng về phía đông cho tới khi biến mất nơi xa vời.


Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ (3)
Thứ Năm, Ngày 27 tháng 8-2009

ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ
xuanha.net

TRONG 5 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

-Chúa và Mẹ yêu cầu đền tạ:

"Ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Trinh Nữ Rất Thánh hiện ra với sơ Lucia, bên cạnh Đức Mẹ, Chúa Hài Nhi có đám mây rực sáng làm bệ chân. Trinh Nữ Rất Thánh đặt tay lên vai chị và chỉ cho chị một trái tim bị gai nhọn cuốn quanh mà Đức Mẹ đang cầm trên một tay khác. Bấy giờ Chúa Hài Nhi nói:

"Hãy thương cảm Trái Tim Mẹ Rất Thánh con bị gai nhọn cuốn quanh do những người vô ân tệ bạc đâm nát hằng giây phút và chẳng có ai làm việc đền tạ để tháo bớt đi!"

Rồi Trinh Nữ Rất Thánh nói:

"Hỡi con yêu dấu, hãy nhìn Trái Tim Mẹ bị gai nhọn cuốn quanh mà những kẻ vô ân đâm nát từng giây phút bởi sự phạm thượng và vong ân. Ít là con, con hãy gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ phù giúp trong giờ sau hết với những ơn cần thiết cho phần rỗi những ai, trong năm thứ Bảy đầu tháng liên tiếp,

1- xưng tội,

2- rước lễ,

3- đọc và suy ngắm năm chục kinh mân côi trong mười lăm phút

4- với chủ ý đền tạ TT Mẹ."

- Chúa giải nghĩa lí do giữ 5 thứ Bảy đầu tháng:

Ngày 29 tháng 5 năm 1930, Chúa giải nghĩa cho Luxia lý do tại sao rước lễ 5 thứ Bảy đầu tháng.

Theo lời Chúa, vì có 5 thứ xúc phạm đến Trái tim Mẹ như sau:

1. Phạm thượng Chối ơn Vô nhiễm nguyên tội của Mẹ

2. Phạm thượng Chối ơn Đồng trinh của Mẹ

3. Phạm thượng Chối ơn Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại của Mẹ

4. Phạm thượng Dạy các trẻ em khinh thường, chê ghét Đức Mẹ Vô nhiễm

5. Phạm thượng Xúc phạm đến ảnh tượng Đức Mẹ


Chúa Giêsu giải nghĩa:

1. Xưng tội

Ngày 15 tháng 2 năm 1926, Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra.

Chị hỏi Chúa về những khó khăn của một số người về việc xưng tội ngày thứ Bảy đầu tháng và hỏi xưng tội trong vòng tám ngày có đủ không. Chúa Giêsu trả lời:

"Được chứ! Lâu hơn nữa cũng được miễn là khi đón nhận Cha, họ sống trong tình trạng ơn thánh và có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria."

2. Ý đền tạ TTĐM

Chị hỏi thêm:

"Lạy Chúa Giêsu của con, thế còn những người quên ý chỉ này thì sao?"

Chúa Giêsu trả lời:

"Họ có thể nhắc lại (ý chỉ đền tạ) như thế trong lần xưng tội tới, dùng ngay dịp nào gần nhất để xưng tội."

"Có nhiều linh hồn bắt đầu giữ Thứ Bảy Đầu tháng, nhưng ít người hoàn thành, và những ai hoàn thành thì chỉ là để lãnh ơn hứa ban thôi. Chúng sẽ làm hài lòng Cha hơn, nếu chúng sốt sắng giữ 5 Thứ Bảy Đầu tháng với ý hướng đền tạ Trái Tim Mẹ Cha, hơn là chúng đọc tràng 15 chục cách ơ hờ lãnh đạm...

3. Rước lễ

Linh mục Goncalves là cha giải tội của sơ Lucia, ngày 29 tháng 5 năm 1930, đã viết thư hỏi: nếu ai không giữ trọn các điều kiện trong ngày thứ 7 đầu tháng, họ có thể làm trọn trong ngày Chúa nhật sau đó được không?

- Đêm 29 tháng 5 năm 1930, Chúa Giêsu trả lời: Nếu các linh mục của Cha, vì lí do chính đáng, cho phép người ta hoàn tất các điều kiện vào Chúa nhật sau thứ Bảy đầu tháng, thì Cha cũng chấp nhận.

4. Đọc kinh Mân côi và suy ngắm trong vòng 15 phút:

Theo sơ Lucia, đọc kinh Mân côi như Đức Mẹ thường dạy khi hiện ra tại Fatima, và trong khi đọc thì suy ngắm mầu nhiệm đang đọc, nếu suy một hoặc hai ngắm cũng đủ.

(Fatima in Lucia's own words, 1976, p. 195).

Tốt hơn, nên mời Đức Mẹ cùng làm mỗi việc với mình.


Trái Tim Mẹ Là Nơi Trú Ẩn Của Con (4)
Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 8-2009

Trái Tim Mẹ là nơi trú ẩn của con (4)
xuanha.net

"Như một bà Mẹ, Mẹ muốn cầm tay dẫn dắt con.

Mẹ muốn đưa con càng ngày càng vào sâu trong TTVSM.

TT Mẹ phải là nơi trú ẩn cho con, con phải luôn luôn

sống trong đó và từ đó suy nghiệm tất cả những

biến cố trên thế giới.

Nếu mỗi lúc con sống trong nơi trú ẩn đó, con sẽ

luôn luôn được sưởi ấm bằng tình yêu của Mẹ

và của Chúa Giêsu Con Mẹ.

Dần dần thế giới sẽ càng ngày càng chìm sâu vào

băng giá ích kỷ, xác thịt, hận thù, bạo lực và bất hạnh.

Trước khi tối tăm mịt mù xẩy đến thì đêm tối vô thần

sẽ ập xuống bao trùm thế giới.

Chính lúc đó là lúc TTVSM sẽ nên nơi trú ẩn và là ánh sáng cho con.

Đừng sợ giá lạnh cũng như tối tăm, vì con sẽ ở trong TT Mẹ và từ đó con

sẽ chỉ đường cho bao con cái lạc lối đáng thương của Mẹ.

Nhưng TT Mẹ còn là nơi trú ẩn để che chở con khỏi những biến cố sẽ

lần lượt xẩy ra nữa.

Con sẽ được thanh bình, không phải bối rối, sợ sệt.

Con sẽ nhìn thấy tất cả như ở đàng xa và sẽ không hề hấn gì dù một

chút do những biến cố đó.

Nhưng thế nào?, con hỏi Mẹ. Con sống trong thời gian, nhưng lại như

ở ngoài thời gian. Hỡi con, Trái Tim Vô nhiễm Mẹ là một phần của Thiên Đàng

mà trong đó Mẹ muốn bao bọc những con cái yêu dấu đặc biệt của Mẹ

để gìn giữ họ khỏi những biến cố lớn lao đó; để yên ủi họ, chuẩn bị họ

và ra lệnh cho họ vì cuộc toàn thắng lớn lao của Mẹ đã gần đến.

Vì thế, con hãy luôn luôn ở lại trong nơi trú ẩn đó!"

(Cùng Các Linh mục Con cưng của Mẹ số 33- ngày 5-1-74)


Hãy Tin Cậy Mẹ Lúc Hiện Tại (5)
Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 8-2009

Hãy tin cậy Mẹ lúc hiện tại (5)

xuanha.net

"Hỡi con, Mẹ hiện diện từng giây từng phút trong một ngày của

con...Phần con, con không cô độc đâu. Con luôn luôn được Mẹ dẫn dắt

và ôm xiết nơi TTVSM.

Mọi sự xẩy ra đều vì ích lợi của con. Con hãy học tin cậy vào Mẹ hơn

nữa.

Cả những lúc tối tăm, đau khổ, hiểu lầm đều được Mẹ chuẩn bị để

giúp con lớn lên và thêm cứng cát trên con đường tận hiến.

Hỡi con, con hãy tập nhìn vào Mẹ cả trong những bóng tối, khi bị bỏ

rơi; con hãy tập làm mọi sự với Mẹ và trong Mẹ. Mỗi lúc, hãy dâng

hiến toàn thân con cho Mẹ.

Quá khứ của con không còn nữa. Hiện giờ Mẹ chỉ nhìn thấy con

trong Trái Tim Mẹ, con thuộc về Mẹ. Con hãy quảng đại dâng lúc hiện

tại cho Mẹ : chỉ có hiện tại là đáng kể vì Mẹ có thể dùng nó như ý Mẹ.

Ôi! Nếu tất cả các Linh mục của PT biết Mẹ cần họ thế nào! Ước chi

bằng sự phó thác hoàn toàn, họ hãy dâng cho Mẹ mọi giây phút đời họ,

để Mẹ xử dựng như ý Mẹ.

Từ khi tận hiến cho Mẹ, họ đã thuộc về Mẹ; họ là của Mẹ. Nếu họ là

của Mẹ thì họ không còn thuộc về mình nữa, họ không thể sở hữu bất

cứ điều gì không phải là Mẹ.

Vì thế, sao họ còn nghĩ đến quá khứ? Sao họ còn dự định cho tương lai?(...)"

(Cùng Các linh mục con cưng của Mẹ số 38 ngày 11-2-1974 lễ Đức Mẹ Lộ Đức)


Những Tình Yêu Lớn Lao (6)
Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 8-2009

Những tình yêu lớn lao (6)
xuanha.net

"Hỡi con, hôm nay con đã được một chứng dấu qua quyết về tình yêu

lênh láng Mẹ dành cho con. Đến giây phút chót Mẹ đã để mọi sự xảy ra

trái với những điều Mẹ đã loan báo cho con; nhưng rồi như một phép lạ,

những điều Mẹ hứa trước với con lại thành sự thật!

Chính là vì Mẹ muốn con lớn lên trong niềm tin cậy vào Mẹ. Con phải

để niềm tin cậy này hướng dẫn, đừng chống lại, suốt ngày hãy để nó

hướng dẫn. Con hãy cố gắng hơn lên, cho đến khi con có thể sống thường xuyên trong TTVSM.

Khi ấy, việc sống thường xuyên trong Mẹ đối với con sẽ cần như không khí đối với sự sống vậy.

Tất cả những Linh mục đã tận hiến cho TTVSM và thuộc về PT của Mẹ

đều được kêu gọi sống như thế.

Đôi khi TT Mẹ buồn sầu vì thấy những con cái đã tận hiến cho Mẹ mà

không thuộc về Mẹ hoàn toàn. Họ không trao phó cho Mẹ hết.

Tại sao họ còn giữ lại một phần? Không, họ không được giữ lại gì cả. Họ phải nên như những con trẻ, những con trẻ bé nhỏ nhất của Mẹ.

Bởi vì chính Mẹ kêu gọi họ để lớn lên trong tình yêu, trong sự thánh

thiện và lòng anh hùng, nên họ phải là những người nhỏ bé nhất.

Ôi, chưa phải tất cả những Linh mục của Mẹ là những con trẻ bé nhỏ của

Mẹ; nhưng Mẹ sẽ huấn luyện họ nên nhỏ bé : vì chỉ như thế, họ mới tin

cậy nhiều vào Mẹ..

Khi họ có tinh thần con thơ, khi họ chỉ biết quan tâm để lòng tin cậy vào Mẹ hướng dẫn, lúc đó họ mới sẵn sàng cho chương trình vĩ đại của Mẹ.

Hỡi các con, các con hãy để Mẹ huấn luyện và uốn nắn. Không để

các con hoặc những người khác nhận thấy, Mẹ sẽ biến cải các con hoàn

toàn, sẽ ban cho các con những ơn tình yêu lớn lao và Mẹ sẽ mời gọi

các con càng ngày càng hiệp nhất thâm thiết với Mẹ hơn.

Vì thế. Mẹ đòi các con phải tin cậy vào Mẹ : nếu các con không hoàn

toàn tin cậy vào Mẹ, các con đã bó tay Mẹ và Mẹ không thể hoạt động

theo ý Mẹ được.

(Cùng Các linh mục...số 41 ngày 11-3-74)


Đoàn Quân Trung Thành Của Mẹ (7)
Thứ Bảy, Ngày 29 tháng 8-2009

Chương 25- Cùng Các LInh Mục Con Cưng Của Mẹ.

xuanha.net

Đoàn quân trung thành của Mẹ

- Mẹ muốn mọi Linh mục của PT, đã tận hiến cho Mẹ,

- phải cầu nguyện, chịu đau khổ và hoạt động luôn luôn để đưa Mẹ về giữa lòng Giáo dân của Mẹ.

Ngày nay hơn bao giờ hết, ai tìm thấy Mẹ, người đó sẽ thấy sự sống và được ơn cứu rỗi.

Kẻ Thù của Mẹ chỉ sợ điều đó : và trong Giáo Hội, nó sẽ cố gắng tối đa để loại Mẹ ra khỏi lòng các Giáo dân, đẩy Mẹ vào bóng tối hơn nữa. Nó đã tuyên chiến với Mẹ một trận chiến lớn lao và quyết liệt, một trận chiến mà chỉ một trong hai sẽ toàn thắng vĩnh viễn.

Hiện giờ, có nhiều chứng dấu cho biết Kẻ Thù như đang thắng thế; nhưng thòi giờ quật khởi và chiến thắng trọn vẹn của Mẹ cũng đã gần.

Trong trận chiến quyết liệt này,

- Mẹ muốn các con Linh mục của Mẹ hãy ở với Mẹ, hãy để Mẹ hướng dẫn,

- hãy ngoan ngoan vâng theo những mệnh lệnh của Mẹ, vâng lời và nhậy cảm đối với những yêu sách của Mẹ. (...)

Chính Mẹ sẽ tỏ mình ra trong họ và nhờ họ làm trung gian, Mẹ sẽ tấn công

ngay chính giữa lòng địch và đạp dập đầu nó bằng gót chân Mẹ.

Nhưng giờ đây, những Linh mục của Mẹ phải bắt đầu hành động; chính nhờ họ, Mẹ muốn trở lại giữa lòng Giáo dân của Mẹ, vì chính cùng với Giáo dân quây quần chung quanh các Linh mục mà Mẹ muốn thành lập một đoàn quân bách chiến bách thắng.

2- Đối với những giáo dân thì Mẹ đòi họ:

- Phải tận hiến cách đặc biệt cho TTVSM ,

đừng lo lắng về những ràng buộc bề ngoài hay pháp lý, mà chỉ quan tâm đến việc tận hiến hoàn toàn cho Mẹ, để Mẹ được tự do sắp đặt và tổ chức về mạng sống cũng như cuộc đời họ theo ý Mẹ.

Họ phải để Mẹ hướng dẫn như những con trẻ. Họ phải bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn, yêu mến Chúa Giêsu hơn, thờ kính Người trong Bí Tích Thánh Thể hơn, để Người có thể nên như Mặt trời chiếu soi trót cả đời họ.

Còn niềm vui và tình yêu nào mà Chúa Giêsu Thánh Thể lại không thông ban cho những giáo dân đó, những người đã tận hiến cho Mẹ.

- Mỗi ngày họ phải đọc kinh Mân Côi để cầu xin để Mẹ mau trở lại.

- Họ phải trung thành với Đức Thánh Cha và Giáo Hội hiệp nhất với Người.

Họ phải hoàn toàn vâng lời Đức Thánh Cha, đón nhận và hỗ trợ những ước mong của Đức Thánh Cha, phổ biến những đạo lý Đức Thánh Cha dậy, bênh vực Đức Thánh Cha khỏi mọi tấn công và sẵn sàng chiến đấu đến chết để hiệp nhất với Đức Thánh Cha và trung thành với Phúc âm.

Đã đến lúc chỉ có những ai trung thành với Đức Thánh Cha mới ở lại trong

đức tin và tránh khỏi nạn bỏ đạo rộng lớn đang lan tràn khắp nơi.

- Họ phải tuân giữ lề luật Chúa

Và thực hành mọi điều Chúa Giêsu Con Mẹ đã dậy để nên môn đệ thật của Người. Như thế họ sẽ nên guơng tốt cho mọi người.

- Nhất là, họ phải nêu gương một đời sống hãm mình,

từ bỏ những kiểu cách khiêu khích và mất nết, cố gắng hết sức chống lại sự phổ biến những tạp chí và những màn ảnh kịch trường vô luân, chống lại làn sóng uế tạp bùn lầy liên tiếp dâng lên làm đắm chìm mọi sự.

- Họ phải nêu gương cho mọi người sự trong sạch, đức tiết độ và nết na.

Họ phải xa lánh những nơi làm hoen ố nhân vị thánh của mình. Họ phải lập thành đoàn quân trung thành chung quanh các Linh mục của Mẹ, Đoàn bạch quân vĩ đại của Mẹ. Chính nhờ họ, ánh sáng của Mẹ lại được chiếu sáng giữa cảnh mờ mờ tối tăm, và sự trong trắng tinh luyện của Mẹ lại được hiện ra giữa những đồi bại chết chóc.

Mẹ sẽ kêu gọi những con cái trung thành của Mẹ và sẽ huấn luyện họ cho

công tác trọng đại này : là chuẩn bị để thể giới chịu cuộc đại thanh tẩy sắp

đến, để cuối cùng một thế giới mới được khai sinh, hoàn toàn tân tạo

bằng ánh sáng và tình yêu của Chúa Giêsu Con Mẹ, Người sẽ thống trị muôn dân."

(Trích: Cùng "Các Linh mục" số 25, ngày 1-11-73 Lễ Các Thánh)


Trái Tim Mẹ là Cửa Thiên đàng(8)

xuanha.net


TTVSM là cửa Thiên Đàng, qua đó Thánh Thần tình yêu của Chúa Cha

và Chúa Con đến với các con và canh tân toàn thể thế giới.

Chính vì thế, Mẹ mời các con hãy tiến hơn vào vườn thiên

cung TT Mẹ như thế, các con sẽ được mặc ánh sáng rất trong sạch của

Chúa Ba ngôi.

Trong TTVSM, Chúa Cha hài lòng nhìn xem các con, khi thấy các con

được Mẹ huấn luyện để hoàn toàn ngợi khen danh thánh Người.

Bốn phận của Mẹ là giúp mỗi người các con thực hiện đầy đủ ý định

của Chúa Cha, Người đã dựng nên các con để chia sẻ cho các con sự

sống, tình yêu và vinh quang của Người.

Chính vì thế, Mẹ giúp các con hướng về mặt trời tình yêu Thiên Chúa,

Đấng làm các con lớn lên trong chân thiện mỹ. Vinh quang Thiên Chúa

sẽ tỏ ra một cách rất nhịp nhàng thiêng liêng trong những nốt nhạc cuộc

đời các con.

Ước gì những âm điệu nhiệm mầu được ngân lên nơi các con, nhờ lời

cầu nguyện, sự đau khổ, sự yên lặng và các nhân đức đã dệt nên cuộc

đời các con.

Trọn đời, các con hãy ca hát vinh quang Chúa Cha, Đấng ưa thích tỏ

mình ra cho các con trong khi vì thiên chức làm cha nhiệm màu, Người

hằng sinh ra các con trong sự sống và niềm vui mới.

Trong TTVSM, Chúa Con đồng hóa với các con để làm các con nên

giống Người hơn và để liên kết các con vào sự sống của Người. Trong

vườn thiên cung Mẹ, việc kỳ diệu là hoán cải các con đang được thực

hiện.

Đó là điều đã xẩy ra cho Mẹ trước tiên, bởi vì khi thấy Mẹ như đất sét rất

tinh tuyền mềm dẻo, Chúa Giêsu đã uốn nắn Mẹ nên giống Người hoàn

toàn đến nỗi không có tạo vật nào giống Người như Mẹ.

Và chính vì thế mà từ xưa Mẹ đã nên nữ tử của Con Mẹ; chính vì thế Mẹ

đã nên môn đệ thứ nhất và hoàn thiện nhất trong các môn đệ của Người ;

chính vì thế trong khi dẫn các con tới Chúa Giêsu, Mẹ đã nên gương

mẫu cho các con bắt chước nếu các con muốn để Người sống lại trong

các con.

Trong khi các con tiến vào cửa thiên đàng TT Mẹ, mỗi ngày, Mẹ giúp

các con nên giống Chúa Giêsu Con Mẹ hơn. Mẹ huấn luyện các con có

tinh thần giống Người và ban tinh thần khôn ngoan cho các con. Tinh

thần này sẽ giúp các con tìm tòi, lãnh nhận, suy niệm và gìn giữ lời Người.

Như vậy, các con mới có thể sống Phúc âm một cách đơn sơ như con

trẻ, trung thành như các vị tử đạo và anh hùng như các thánh.

Mẹ uốn nắn và đào luyện các con có đầy tình mến Chúa để các con

có thể thương yêu anh em bằng đức ái thiêng liêng. Chính vì thế, Mẹ làm

các con càng ngày càng nên trong sạch và bén nhạy, thông cảm và

nhân từ, hiền lành và trắc ẩn, khiêm tốn và mạnh mẽ.

Và mỗi ngày, khi vào vườn thiên cung Mẹ, Chúa Giêsu sẽ hân hoan

đặc biệt khi thấy tất cả các con, nhũng con cái Mẹ và những em nhỏ của

Người, theo chân bắt chước đời sống của Người.

Trong TTVSM, Chúa Thánh Thần sẽ càng ngày càng ban mình cho các

con để thiết lập trong linh hồn các con mối hiệp nhất cầu nguyện và tình

yêu mà Người đã thể hiện trong Mẹ.

Và khi thấy các con được Mẹ bồng bế trên tay, Người sẽ thổi mạnh tình

yêu trên các con, biến các con nên những tia sáng, những ngọn lửa ơn

thánh bầng bầng, nên những ngôi sao thánh thiện, đầy nhiệt huyết để

canh tân bầu trời Giáo Hội.

Người sẽ thông ban cho các con 7 Ơn Thánh Linh và hoán cải các

con nên những dụng cụ ngoan ngoãn, đầy đủ sức mạnh để dẫn đưa thế

giới về cùng Thiên Chúa nhân từ và cứu độ, trong khi chuẩn bị Vương

quốc để Chúa Giêsu uy nghi hiển trị và Chúa Cha được toàn thể tạo vật

chúc tụng mãi mãi.

(Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 266 ngày 11-6-83 Lễ TTVSM)

Lễ Truyền Tin (9)
Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 8-2009

Lễ Truyền Tin (9)

xuanha.net

(Mẹ dạy về việc tận hiến và sống tận hiến)

Mọi người hãy dâng mình cho Mẹ

Khi các con hãy chiêm ngắm giây phút khôn tả khi Tổng Lãnh Gabriel được Chúa sai xuống để truyền tin cho Mẹ. Tổng Lãnh Thiên Thần nhận lời Xin Vâng của Mẹ để chu toàn chương trình Cứu Chuộc đời đời của Chúa và chấp nhận mầu nhiệm Nhập Thể vĩ đại trong lòng đồng trinh Mẹ. Lúc đó các con sẽ hiểu tại sao Mẹ xin các con phải dâng mình cho TTVSM.

Phải, chính Mẹ đã tỏ ý Mẹ khi hiện ra ở Fatima năm 1917; Mẹ đã nhắc đi nhắc lại việc dâng mình đó với Lucia.

Trong những năm vừa qua, Mẹ lại khẩn khoản yêu cầu điều đó trong những thông điệp gửi cho Phong Trào LMĐM ; và, một lần nữa, Mẹ lại xin mọi người phải dâng mình cho TTVSM .

...

1- Mẹ cũng xin tất cả các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân hãy

dâng mình cho Mẹ. Đây là lúc Giáo Hội phải tập trung vào TTVSM là nơi trú

ẩn vững chắc!

Tại sao Mẹ đòi các con phải làm việc dâng mình này?

Khi một đồ vật đã được cung hiến thì nó không được dùng vào việc nào khác

ngoài những việc thờ phương mà thôi như các đồ lễ chẳng hạn.

Đối với một người cũng thế, khi người đó được Chúa kêu gọi để phục vụ

Người một cách hoàn hảo. Bởi thế các con mới hiểu Bí Tích Rửa Tội thực là

một hành động dâng hiến.

Nhờ Bí Tích Rửa Tội Chúa Giêsu đã lập, các con được thông ban ơn thánh,

được nâng lên đời sống cao hơn, đó là đời sống siêu nhiên. Như vậy các con

được tham dự vào bản tính Thiên Chúa, thông hiệp tình yêu với Thiên Chúa,

và nhờ vậy việc làm của các con có một giá trị mới vượt trên giá trị tự nhiên,

vì khi ấy chúng thực sự mặc giá trị siêu nhiên.

Vì thế, sau khi chịu Phép Rửa Tội, các con được dành riêng ra để hoàn toàn

làm vinh quang Chúa Cả Ba Ngôi, được tận hiến để sống trong tình yêu Chúa

cha, noi gương Chúa Con, trong sự hiệp thông tròn đầy với Chúa Thánh Thần.

Đặc điểm của việc tận hiến là tính cách toàn diện của nó : khi các con tận

hiến là các con tận hiến toàn diện và mãi mãi!

Khi Mẹ xin các con tận hiến cho TTVSM, Mẹ muốn các con hiểu rằng các

con phải phó mình cho Mẹ hoàn toàn, toàn diện và mãi mãi, để Mẹ tùy ý xử

dụng các con theo Thánh ý Chúa.

Các con phải phó mình cho Mẹ một cách hoàn toàn, bởi đó phải trao tất cả

mọi sự cho Mẹ. Các con không được dâng một điều và giữ lại một điều; các

con phải thực sự thuộc về Mẹ hoàn toàn, tất cả.

Lại nữa, các con không được tận hiến cho Mẹ một ngày rồi ngày khác lại

thôi, hay trong một thời gian các con muốn, mà phải tận hiến mãi mãi.

Chính tính cách quan trọng : thuộc về Mẹ toàn diện và mãi mãi này mà Mẹ

đòi các con phải tận hiến cho TTVSM.

Các con phải sống đời tận hiến thế nào?

Nếu chiêm ngắm mầu nhiệm khôn tả mà Giáo Hội mừng kính hôm nay. các

con sẽ hiểu phải sống đời tận hiến này ra sao.

Bằng tình yêu, Ngôi Lời của Cha đã phó mình cho Mẹ hoàn toàn.

Sau lời Xin Vâng của Mẹ, Người đã ngự xuống lòng đồng trinh Mẹ.

Người tín thác cả thần tính của Người cho Mẹ.

Sau khi Nhập Thể, Ngôi Lời vĩnh cửu, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống ẩn náu

và trú ngụ trong lòng bé nhỏ của Mẹ đã được Chúa Thánh Linh chuẩn bị một

cách lạ lùng.

Người tín thác cả nhân tính Người cho Mẹ một cách thâm sâu như bất cứ

người con nào đối với mẹ mình. Người nhận lãnh mọi sự nơi Mẹ : máu, thịt,

hơi thở, của ăn, tình yêu, để mỗi ngày lớn lên trong lòng Mẹ, và rồi - sau khi

sinh ra - Người luôn luôn ở bên cạnh Mẹ, phó thác mọi sự cho Mẹ.

Bởi thế, cũng như Mẹ là Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể thì Mẹ cũng là Mẹ của Ngôi Lời Cứu Chuộc,

- là màu nhiệm đã bắt đầu ngày Truyền tin một cách tuyệt diệu.

Đó, Mẹ đã liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Con Mẹ như thế; Mẹ đã cộng

tác vào Công Cuộc Cứu Chuộc của Người, trong thời thơ ấu, lúc niên thiếu,

30 năm ẩn dật tại Nazaret, đời sống công khai, hồi thương khó, cho đến khi

Người chết trên Thập giá. Dưới chân Thập giá, Mẹ đã dâng mình chịu đau

khổ với Người, lãnh nhận những lời trối yêu thương và đau khổ của

Người, những lời đặt Mẹ làm Mẹ thật của nhân loại.

2- Các con linh mục yêu dấu, các con cũng được kêu gọi noi gương Chúa Giêsu trong

mọi sự, vì các con là những thừa tác viên của Người. Bởi thế, các con hãy theo

gương Người, phó thác hoàn toàn cho Mẹ thiên quốc. Đó là lý do tại sao Mẹ

xin các con hãy dâng mình cho Mẹ bằng việc tận hiến.

Như thế, đối với các con, Mẹ là một người Mẹ đầy ân cần và săn sóc. Mẹ ân

cần săn sóc để các con lớn lên theo chương trình của Chúa, để các con thực

hiện được ơn gọi linh mục lớn lao trong đời các con; mỗi ngày Mẹ sẽ hướng

dẫn các con noi gương Chúa Giêsu hơn, Người phải là mẫu mực duy nhất

cho các con, là tình yêu vĩ đại nhất của các con. Các con sẽ là những dụng

cụ đích thật của Người, những cộng tác viên trung thành trong việc Cứu Chuộc

của Người.

Đó là điều thật cần thiết cho phần rỗi nhân loại ngày nay vì nhân loại đã quá

yếu liệt và xa lìa Thiên Chúa.

Thiên Chúa có thể cứu vớt nhân loại nhờ sự can thiệp đặc biệt của lòng yêu thương

xót Người. Các con, những Linh mục của Chúa Kitô và những con yêu dấu

của Mẹ, các con được gọi làm những dụng cụ để tình yêu thương xót chúa

Giêsu toàn thắng.

Ngày nay, đó là điều phải có để Giáo Hội được sạch khỏi những vết thương bất trung và bỏ đạo hầu lại được thánh thiện rực rỡ.

Mẹ muốn cứu chữa Giáo Hội nhờ các con, các Linh mục của Mẹ.

Mẹ muốn thực hiện sớm, nếu các con để Mẹ hành động nơi các con, nếu các

con ngoan ngoãn và đơn sơ phó thác cho hành động Từ Mẫu thương xót của Mẹ.

Một lần nữa, hôm nay Mẹ lại khẩn khoản xin tất cả các con hãy dâng mình

cho TTVSM .

(Trích sách Cùng Các Linh mục... số 287, ngày 25-3-84)


Trái Tim Mẹ Là Chiếc Neo Cứu Rỗi (10)
Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 8-2009

Trái Tim Mẹ là Chiếc neo cứu rỗi (10)

xuanha.net

"Hôm nay Mẹ muốn tỏ lòng biết ơn của người mẹ với các con, vì các con đã nhận lời mời của Mẹ mà tận hiến mình cho Trái Tim Vẹn sạch Mẹ. Các con đã đáp lại với con số thật đông, từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp tục trả lời Mẹ với tâm hồn quảng đại,và để mình được Mẹ hướng dẫnvào nơi trú ẩn an toàn mà tình yêu người mẹ đã xây cất cho các con.

Trong thời buổi này,tất cả chúng con phải mau lẹ tìm nơi ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, vì những đe dọa dữ tợn lớn lao đang treo trên đầu các con.

Trước hết là sự dữ trong trật tự siêu nhiên, nó làm hại sự sống siêu nhiên của linh hồn các con. Tội lỗi đang gieo rắc như là bệnh truyền nhiễm nguy hại, nó đem bệnh hoạn và chết chóc khắp nơi cho nhiều linh hồn . Nếu các con thường xuyên sống trong tội trọng, là các con chết cách thiêng liêng, và nếu các con đi tới cuối cuộc đời mình trong tình trạng này, cái chết đời đời trong hỏa ngục đang chờ đón các con đấy.

Hỏa ngục có thực, và hỏa ngục đời đời. Ngày nay, nhiều người đang chạy vào cái nguy hiểm rơi vào hỏa ngục, bởi họ đang bị nhiễm độc bởi chứng bệnh chết này.

Có những sự dữ trong trật tự thiên nhiên, như là sự suy nhược, bệnh hoạn, tai nạn, hạn hán, động đất, và những bệnh không thể chữa được (bệnh aids?) đang gieo rắc đó đây. Dù nó xảy ra cho chúng con trong trật tự thiên nhiên, hãy coi đó là dấu hiệu cảnh báo cho chúng con. Các con cần phải coi đó như dấu hiệu phép công bình của Thiên Chúa, Chúa không thể cho phép vô số tội ác người ta phạm hàng ngày mà không bị luận phạt.

Có những sự dữ trong trật tự xã hội, như là sự chia rẽ, ghen ghét, đói kém, nghèo khó, bóc lột, nô lệ, bạo lực, khủng bố, và chiến tranh.

Để được che chở khỏi tất cả những sự dữ này, Mẹ mời gọi các con hãy ẩn mình trong nơi náu ẩn an toàn là TRÁI TIM MẸ.

(Số 326 Cùng Các Linh mục, ngày 7-6-86)


Đức Mẹ kêu gọi các gia đình Công giáo (11)

xuanha.net

Tôn vương, đền tạ, tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch để Mẹ che chở, săn sóc, giữ gìn

Với những gia đình đã tận hiến cho Mẹ

Hôm nay Mẹ được yên ủi biết bao vì hôm nay các con đã cầu nguyện

trong một buổi họp huynh đệ đơn sơ chân tình với gia đình này, gia đình

đã tận hiến và thuộc về Mẹ! Giờ đây, Mẹ muốn yên ủi các con, lời yên

ủi của Mẹ sẽ khích lệ các con trong những khó khăn của đời sống thường

nhật. Mẹ yêu thương các con, Mẹ ở giữa các con; Mẹ đang nói với các

con và hướng dẫn các con vì các con là những dụng cụ của Thánh ý Mẹ.

Mẹ hài lòng với những gia đình đã tận hiến cho Mẹ. Trong thời đại này,

Mẹ đang qui tụ các gia đình và dẫn họ vào tận TTVSM, để họ có thể tìm

được nơi trú ẩn an toàn, tim được yên ủi và bảo vệ.Cũng như Mẹ ưa

thích được người ta cầu xin là Nữ Vương các Linh mục, Mẹ cũng muốn

người ta cầu xin Mẹ là Mẹ và là Nữ Vương các gia đình đã tận hiến cho Mẹ.

Mẹ là Mẹ và là Nữ Vương các gia đình. Mẹ để ý đến đời sống của họ,

quan tâm đến nhũng vấn đề của họ. Mẹ không những quan tâm đến

những ích lợi thiêng liêng của họ mà thôi, nhưng còn cả đến ích lợi vật

chất của các phần tử trong gia đình nữa. Tận hiến gia đìỉnh cho TTVSM,

đó là mở của đón rước Mẹ vào nhà và cho Mẹ cơ hội thi hành vai trò từ

mẫu của Mẹ một cách mạnh mẽ hơn.

Vì thế, Mẹ muốn tất cả các gia đình Công Giáo hãy tận hiến cho TTVSM.

Mẹ muốn mọi gia đình hãy mở của cho Mẹ để Mẹ đến ngự trị giữa các

con. Lúc đó như người mẹ, Mẹ sống giữa các con, tham dự vào đời sống

của các con.

Nhất là Mẹ săn sóc đến đời sống thiêng liêng của các con. Mẹ tìm cách

giúp mọi người trong các gia đình đó luôn luôn sống trong ơn thánh

Chúa. Mẹ tới đâu, tội lỗi rút lui tới đó. Mẹ ở đâu, ở đó có ơn sủng và ánh

sáng Thiên Chúa. Mẹ ở đâu, ở đó có trong sạch và thánh thiện. Vì thế

bổn phận thứ nhất của Mẹ là làm các phần tử trong gia đình sống trong

ơn thánh, giúp họ lớn lên trong đời sống thánh thiện, thực tập các nhân

đức công giáo.

Và bởi vì Bí Tích Hôn Phối ban ơn thánh đặc biệt cho các con, giúp các

con cùng nhau lớn lên, nên bổn phận của Mẹ là củng cố mối hiệp nhất

gia đình. Mẹ giúp vợ chồng hiệp nhất một cách sâu đậm và thiêng liêng

hơn. Mẹ kiện toàn tình yêu của họ và hoàn hảo hóa tình yêu tự nhiên của

họ, để dẫn họ tới Thánh Tâm Chúa Giêsu, khiến gia đình họ mặc hình

thức mới trọn lành hơn, biểu lộ đức ái trong sạch và siêu nhiên hơn. Càng

ngày Mẹ càng củng cố sự hợp nhất trong các gia đình, giúp họ hiểu

nhau hơn, cần sự thông hiệp tế nhị và sâu xa hơn.

Mẹ hướng dẫn các phần tử trong gia đình trên đường thánh thiện và

vui mừng, giúp họ cùng nhau xây dựng và đồng hành, để họ có thể tiến

tới tình yêu hoàn hảo, do đó được hưởng bình an qui báu. Bởi vậy, Mẹ

huấn luyện các linh hồn con cái Mẹ và nhờ đường lối gia đình, dẫn họ

tới đỉnh thánh thiện.

Mẹ muốn tới ngự nơi các gia đình để giúp các con nên thánh, đem các

con đến tình yêu trọn hảo, ở lại với các con, khiến mối hiệp nhất gia đình

vũng chãi bền chặt hơn.

Sau đó Mẹ cũng quan tâm đến lợi ích vật chất của các gia đình tận hiến

cho Mẹ.

Tài sản quí báu nhất của gia đình là con cái. Con cái là dấu hiệu được

Chúa Giêsu và Mẹ thương yêu đặc biệt. Con cái phải được mong muốn,

đón nhận và săn sóc như những hạt giống quí báu nhất của gia đình.

Khi Mẹ ngự trị trong một gia đình, lập tức Mẹ săn sóc đến con cái vì con

cái của họ đã trở nên con cái Mẹ. Mẹ dẫn dắt chúng, tập chúng thực

hiện chương trình từ đời đời Chúa đã ấn định rõ ràng cho mỗi người; Mẹ

yêu thương con cái họ, không bao giờ bỏ rơi chúng, vì chúng là thành

phần tài sản quí báu của Mẹ.

Mẹ đặc biệt theo dõi công việc của các con. Mẹ không bao giờ để các

con thiếu sót trong việc cộng tác vào quan phòng của Chúa. Mẹ dẫn

dắt các con và soi sáng cho các con biết chương trình mà Chúa thực

hiện mỗi ngày, nhờ sự cộng tác của các con.

Cũng như sự trung thành chu toàn công việc nội trợ khiêm nhường hàng

ngày của Mẹ tại nhà Nazareth bé nhỏ nghèo khó có thể chu toàn chương

trình của Cha, đó là làm cho Chúa Con lớn lên, để thực hiện công cuộc

cứu chuộc, thì Mẹ cũng kêu gọi các con hãy cộng tác vào chương trình

của Cha, bằng sự hợp tác nhân loại trong công việc thường ngày của

các con.

Các con phải làm phần việc của minh như Chúa Cha đã làm phần việc

của Người. Hành động của các con phải gắn bó với sự quan phòng của

Chúa, để công việc có thể sinh hoa kết quả hữu dụng cho đời sống, làm

giầu cho gia đình và các phần tử được vui hưởng hạnh phúc thiêng liêng

và vật chất.

Sau đó Mẹ sẽ giúp các con thực hành chương trình Thánh ý Chúa.

Đó là làm cho công việc của các con sinh hoa kết quả thiêng liêng hơn, vì

Mẹ làm chúng nên nguồn công lênh cho các con và nên cơ hội cứu rỗi

cho nhiều con cái lạc đường đáng thương của Mẹ. Rồi, nơi cá nhân các

con, hành động sẽ được liên kết với tình yêu, việc làm đi đôi với lời cầu

nguyện, nhọc mệt với lòng mong mỏi khát khao đức mến trọn lành hơn.

Như thế, nhờ việc cộng tác với Thánh ý Cha, ngày ngày kiệt tác của

Chúa Quan Phòng được thực hiện.

Các con đùng sợ, ở đâu có Mẹ, ở đó được an toàn. Các con sẽ không

bao giờ phải thiếu thốn. Mẹ làm hành động của các con hoàn hảo hơn;

Mẹ thanh tẩy chính công việc của các con.

Mẹ cũng chia sẻ mối ưu tư của các con. Mẹ biết rằng gia đình cáo con

ngày nay rất ưu tư lo lắng. Những ưu tư đó cũng là những ưu tư của Mẹ.

Mẹ chia sẻ những đau khổ của các con. Vi thế, trong thời gian khó khăn

như thời gian thay đổi hiện tại, Mẹ có mặt trong những gia đình tận hiến

cho Mẹ như một bà mẹ quan tâm và nhịn nhục. Mẹ thực sự tham dự vào

mọi đau khổ của các con. Bởi thế các con hãy yên tâm.

Đây là thời gian của Mẹ. Thời gian 'của Mẹ', nghĩa là những ngày các

con đang sống, là 'của Mẹ' vì đây là thời gian được ghi dấu sự hiện diện

lớn lao và mạnh mẽ của Mẹ. Đây còn là thời gian của Mẹ hơn nữa vì cuộc

chiến thắng của Mẹ sẽ rộng lớn hơn và mạnh mẽ hơn, vượt trên những

chiến thắng hiện thời của Kẻ Thù. Sự hiện diện của Mẹ sẽ trở nên rất

mạnh mẽ và đặc biệt, nhất là nơi những gia đình đã tận hiến cho TTVSM.

Sụ hiện diện đó sẽ nên rõ ràng đối với mọi người và sẽ nên như suối yên

ủi đặc biệt cho các con.

Bởi thế, các con hãy tiến bước trong tin tưởng, hy vọng và yên lặng,

trong công việc hằng ngày, cầu nguyện và khiêm tốn. Các con hãy càng

ngày càng tiến tới trong sự trong sạch và ý hướng ngay lành hơn; hãy

cùng Mẹ tiến tới trên đường hòa bình khó khăn nơi tâm lòng và trong

các gia đình.

Nếu các con tiến bước theo đường Mẹ đã chỉ, nếu các con lắng nghe

và thực hành những điều Mẹ đã nói hôm nay, gia đình các con sẽ là

những mầm mống đầu tiên của cuộc chiến thắng của Mẹ : những mầm

mống bé nhỏ, thầm kín, yên lặng, đã nẩy lên khắp nơi trên thế giới đi

trước thời đại mới đã ngay ngoài cửa.

Mẹ khích lệ và chúc lành cho tất cả các con."

(Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 358 ngày 23-7-1987)


Lễ Mẹ Dâng Mình # 12
Thứ Hai, Ngày 31 tháng 8-2009

xuanha.net

460 (Lễ Mẹ Dâng Mình) #12

21-11-1991- Cagliari -Italy

Trong đền thờ Trái Tim Vô nhiễm Mẹ

Các con yêu dấu, hãy sống ngày hôm nay trong mầu nhiệm Vui của Mẹ dâng mình vào đền thờ Thiên Chúa . Đây là mầu nhiệm Thinh lặng, Dâng hiến, Cầu nguyện và Sát tế cá nhân.

Như một của lễ dịu ngọt và tinh sạch của tình yêu, Mẹ được dâng mình để phụng thờ Chúa của Mẹ. Giờ đây, Mẹ thuộc về Chúa mãi mãi. Vui mừng phó mình phụng sự Chúa , trong cầu nguyện và trong thinh lặng, vì vinh quang cao cả Chúa .

Tất cả các con cũng thế, hỡi các con đã tận hiến cho Mẹ, đã tới giờ đi vào đền thờ TTVSM .

- Trong đền thờ TTVSM , càng ngày Mẹ càng huấn luyện chúng con tiến vào thinh lặng hơn.

Trong lúc này, kẻ thù của Mẹ tiếp tục quyến dũ nhân loại với những lời, những tiếng, những hình ảnh kéo nhân loại xây tháp Babel mới.

Các con được kêu gọi làm chứng nhân cho sự thinh lặng sâu xa hơn. Thinh lặng để chỉ đón nhận Lời Chúa, thinh lặng để suy niệm Lời Chúa trong lòng, giữ gìn Lời Chúa với lòng yêu mến , thinh lặng để sống Lời Chúa , và trao ban Lời Chúa cho mọi người trong ánh sáng cách toàn vẹn, không bớt xén.

Như thế, các con sẽ công bố Lời Chúa bằng cuộc sống, cuộc sống trở nên lời rao giảng của các con.

Các linh hồn đói khát sẽ đón nhận Lời Chúa như sương sa từ trời cao, ban xuống như ánh sáng và sự sống trong sa mạc mênh mông khô cằn bát ngát.

- Trong đền thờ TTVSM, Mẹ chuẩn bị cho các con thành của lễ hiến tế. Trong thời những khốn khó lớn lao này, các con được gọi mang những gánh nặng, những Thánh giá rất nặng. biết bao đau khổ đang chờ các con. Vì thế, các con cần phải sửa soạn mình để dâng của lễ hiến tế, như là giá đền tạ, đền bù cho phần rỗi nhiều con cái đáng thương của Mẹ bị hư mất. Dâng hiến trọn đời các con cho Thiên Chúa : thân xác, linh hồn, lòng, trí, ý muốn, tự do. Bằng cách này, các con trở nên của lễ được chọn, của lễ quí báu, đẹp lòng Chúa , mà Mẹ có thể dâng lên Chúa , để may ra, thời khốn khó lớn lao có thể được rút vắn lại.

- Trong đền thờ TTVSM, các con yêu dấu, Mẹ kêu gọi các con tiếp tục cầu nguyện, cầu nguyện , Mẹ muốn rất nhiều lời cầu nguyện của các con. Biến đổi ngày sống của các con thành một hành vi cầu nguyện không ngừng. Hãy là gương mẫu cầu nguyện tốt cho mọi người. Cầu nguyện với tấm lòng, cầu nguyện với phó thác, với lòng tin cậy, với sự bền lòng. Những lúc khó khăn và nguy hiểm như thế chỉ được chấm dứt bởi những người được cứu vớt, họ nhận lời mời của Mẹ để cầu nguyện luôn luôn với Mẹ.

- Trong đền thờ TTVSM, Mẹ chuẩn bị để các con thành những lễ vật sát tế.

*Có sát tế trong tâm hồn, Mẹ xin với tất cả các con. Đó là quyết định, với lòng mến, trong mọi hoàn cảnh cuộc đời các con, để chỉ làm trọn thánh Ý Chúa . Lúc nào cũng chỉ vâng phục thánh Ý Chúa . Như thế, Chúa Cha sẽ hài lòng với các con, vì chính các con đã dâng lên Con Chúa niềm vui vâng theo Ý Chúa Cha.

*Có sự sát tế trong thân xác, mà như một bà mẹ, Mẹ chuẩn bị cách êm đềm, Mẹ âm thầm chuẩn bị trong Trái Tim Mẹ , có các con góp phần, làm một bàn thờ để các con tế lễ mình trên đó, vì phần rỗi cả thế giới.

Đừng xao xuyến, giờ uy quyền của sự thanh tẩy, của khốn khó phản đạo lớn lao đã đến. Vì lí do này, hôm nay Mẹ kêu mời các con vào trong đền thờ Trái Tim Vẹn sạch Mẹ, để Mẹ có thể dâng các con lên cho vinh quang hoàn hảo của Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh.

(Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 460 ngày 21-11-91)

KINH TẬN HIẾN CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA

(Dành cho các Linh Mục trong Phong Trào)

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Fatima, là Mẹ thương xót, là Nữ Vương Trời Đất, là Nơi Nương Náu của tội nhân,

Con là người con trong Phong Trào Linh Mục của Mẹ, những người được kêu gọi để thành lập Đoàn quân Linh Mục của Mẹ,

Hôm nay, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ một cách rất đặc biệt.

Bằng việc tận hiến này, chúng con xin chủ ý sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất cả những bổn phận mà chúng con đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa Tội và khi lãnh chức Linh Mục.

Chúng con thề hứa sẽ thực hiện việc trở lại trong nội tâm để giải thoát chúng con khỏi những dính bén với bản thân, với chức nghiệp, với những tiện nghi, những dễ dãi dung hòa với trần thế. Chúng con chỉ sẵn sàng thực hành Thánh ý Chúa như Mẹ.

Lạy Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi quyết định phó dâng chức Linh Mục của chúng con cho Mẹ, để Mẹ sử dụng vì phần rỗi mọi người trong giờ phút quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, đặc biệt là

việc cầu nguyện, đền tạ, sốt sắng dâng Thánh Lễ, đọc Kinh Nhật Tụng, Lần Hạt Mân Côi hàng ngày, dâng kính Mẹ các Thánh Lễ Thứ Bảy đầu tháng, và sống đời nhiệm nhặt, đạo đức để nêu gương tốt cho mọi người.

Chúng con cũng thề hứa sẽ hết sức trung thành với Phúc âm, trở nên những sứ giả đích thực và can đảm, sẵn sàng đổ máu mình ra.

Chúng con cũng thề hứa trung thành với Giáo Hội mà chúng con đã dâng mình để phục vụ. Nhất là chúng con hứa sống hợp nhất với Đức Thánh Cha và Hàng Giáo Phẩm, tuân theo chặt chẽ những chỉ thị của các Ngài, để thiết lập một hàng rào ngăn chặn sự chống đối đang lớn mạnh chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, và đe dọa chính nền tảng của Giáo Hội.

Dưới sự bảo trợ từ mẫu của Mẹ, chúng con muốn trở nên những tông đồ hợp nhất trong việc cầu nguyện và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện Người đang rất cần thiết sự hợp nhất này.

Chúng con nài xin Mẹ che chở Người cách riêng.

Sau hết, chúng con hứa sẽ hướng dẫn giáo dân của chúng con về lòng tôn sùng kính mến Mẹ.

Ý thức rằng thuyết vô thần đã làm cho rất nhiều giáo dân mất đức tin, và tội phạm thánh đã len lỏi vào Đền Thánh Chúa, vào cả nơi những anh em Linh mục của chúng con. Sự dữ và tội lỗi càng ngày càng tràn lan trên thế giới.

Với đầy lòng tin tưởng, chúng con nhìn lên Mẹ, ôi Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ thương xót và quyền năng của chúng con.

Hôm nay, chúng con nài xin và mong chờ Mẹ ban ơn cứu rỗi cho các con cái Mẹ.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ khoan nhân, Mẹ thương xót và Mẹ nhân lành của chúng con. Amen.

(Trích sách: Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ)
-------------------------------
KINH TẬN HIẾN

CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA

(Dành cho Tu sĩ và Giáo dân)

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Fatima, Mẹ Thương Xót, Nữ Vương Trời Đất, Nơi

ẩn Náu của tội nhân,

Là những người thuộc về Phong Trào của Mẹ, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cách riêng.

Bằng việc dâng mình này, chúng con chủ ý sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất

cả những bổn phận chúng con đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa Tội.

Chúng con thề hứa sẽ thực hiện việc trở lại nội tâm mà Phúc âm cấp

bách đòi hỏi. Việc trở lại này sẽ giải thoát chúng con khỏi những dính bén

vào bản thân, những hòa giải dễ dãi với trần thế, để như Mẹ, chúng con có thể luôn luôn thực hành Thánh ý Chúa Cha.

Ôi Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi phó dâng đòi sống và ơn gọi người

Kitô hữu cho Mẹ, để sống theo chương trình phần rỗi của Mẹ trong giờ quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, nhất là tinh thần cầu nguyện và đền tạ môi. sốt sắng tham dự Thánh Lễ và tham gia việc tông đồ, hàng ngày đọc Kinh Mân Côi, sống đời nhiệm nhặt theo Phúc âm, nêu gương tốt cho mọi người về việc tuân giữ Luật Chúa và thực hành các nhân đặc, nhất là nhân đức trong sạch.

Chúng con thề hứa sẽ hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với Hàng Giáo Phẩm

và các Linh Mục,để thiết lập hàng rào ngăn chặn sự đối đầu đang lớn mạnh

chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, đe dọa chính nền tảng của Giáo hội.

Dưới sự che chở của Mẹ, chúng con muốn trở nên các tông đồ hiệp nhất,

cầu nguyện, và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện rất cần thiết. Chúng con nài xin Mẹ che chở Ngài cách riêng.

Sau hết, chúng con thề hứa sẽ hết sức dẫn đưa các linh hồn mà chúng

con tiếp xúc về việc sùng kính Mẹ.

Vì ý thức rằng nạn vô thần đã gây nên đổ vỡ đức tin cho nhiều người, tội

phạm thánh đã xâm nhập vào Đền Thánh Chúa, sự dữ và tội lỗi đang càng

ngày càng tràn lan khắp thế giới.

Với đầy lòng tin tưởng, chúng con cả dám nhìn lên Mẹ, nài xin và trông mong Mẹ ban ơn phần rỗi cho mọi người.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ khoan nhân, thương xót và từ ái. Amen.

(Trích sách: Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ)


Kinh Tận Hiến Cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria (13)
Thứ Ba, Ngày 1 tháng 9-2009

KINH TẬN HIẾN CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA (13)

(Dành cho các Linh Mục trong Phong Trào)

xuanha.net

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Fatima, là Mẹ thương xót, là Nữ Vương Trời Đất, là Nơi Nương Náu của tội nhân, con là người con trong Phong Trào Linh Mục của Mẹ, những người được kêu gọi để thành lập Đoàn quân Linh Mục của Mẹ,

Hôm nay, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ một cách rất đặc biệt.

Bằng việc tận hiến này, chúng con xin chủ ý sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất cả những bổn phận mà chúng con đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa Tội và khi lãnh chức Linh Mục.

Chúng con thề hứa sẽ thực hiện việc trở lại trong nội tâm để giải thoát chúng con khỏi những dính bén với bản thân, với chức nghiệp, với những tiện nghi, những dễ dãi dung hòa với trần thế. Chúng con chỉ sẵn sàng thực hành Thánh ý Chúa như Mẹ.

Lạy Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi quyết định phó dâng chức Linh Mục của chúng con cho Mẹ, để Mẹ sử dựng vì phần rỗi mọi người trong giờ phút quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, đặc biệt là việc cầu nguyện, đền tạ, sốt sắng dâng Thánh Lễ, đọc Kinh Nhật Tụng, Lần Hạt Mân Côi hàng ngày, dâng kính Mẹ các Thánh Lễ Thứ Bảy đầu tháng, và sống đời nhiệm nhặt, đạo đức để nêu gương tốt cho mọi người.

Chúng con cũng thề hứa sẽ hết sức trung thành với Phúc âm, trở nên những sứ giả đích thực và can đảm, sẵn sàng đổ máu mình ra.

Chúng con cũng thề hứa trung thành với Giáo Hội mà chúng con đã dâng mình để phục vụ. Nhất là chúng con hứa sống hợp nhất với Đức Thánh Cha và Hàng Giáo Phẩm, tuân theo chặt chẽ những chỉ thị của các Ngài, để thiết lập một hàng rào ngăn chặn sự chống đối đang lớn mạnh chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, và đe dọa chính nền tảng của Giáo Hội.

Dưới sự bảo trợ từ mẫu của Mẹ, chúng con muốn trở nên những tông đồ hợp nhất trong việc cầu nguyện và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện Người đang rất cần thiết sự hợp nhất này.

Chúng con nài xin Mẹ che chở Người cách riêng.

Sau hết, chúng con hứa sẽ hướng dẫn giáo dân của chúng con về lòng tôn sùng kính mến Mẹ.

Ý thức rằng thuyết vô thần đã làm cho rất nhiều giáo dân mất đức tin, và tội phạm thánh đã len lỏi vào Đền thánh Chúa, vào cả nơi những anh em Linh mục của chúng con. Sự dữ và tội lỗi càng ngày càng tràn lan trên thế giới.

Với đầy lòng tin tưởng, chúng con nhìn lên Mẹ, ôi Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ thương xót và quyền năng của chúng con.

Hôm nay, chúng con nài xin và mong chờ Mẹ ban ơn cứu rỗi cho các con cái Mẹ.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ khoan nhân, Mẹ thương xót và Mẹ nhân lành của chúng con. Amen.

(Trích sách: Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ)

-------------------------------

KINH TẬN HIẾN CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA

(Dành cho Tu sĩ và Giáo dân)

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Fatima, Mẹ Thương Xót, Nữ Vương Trời Đất, Nơi

ẩn Náu của tội nhân,

Là những người thuộc về Phong Trào của Mẹ, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cách riêng.

Bằng việc dâng mình này, chúng con chủ ý sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất

cả những bổn phận chúng con đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa Tội.

Chúng con thề hứa sẽ thực hiện việc trở lại nội tâm mà Phúc âm cấp

bách đòi hỏi. Việc trở lại này sẽ giải thoát chúng con khỏi những dính bén

vào bản thân, những hòa giải dễ dãi với trần thế, để như Mẹ, chúng con có thể luôn luôn thực hành Thánh ý Chúa Cha.

Ôi Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi phó dâng đời sống và ơn gọi người Kitô hữu cho Mẹ, để sống theo chương trình phần rỗi của Mẹ trong giờ quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, nhất là tinh thần cầu nguyện và đền tạ mới. sốt sắng tham dự Thánh Lễ và tham gia việc tông đồ, hàng ngày đọc Kinh Mân Côi, sống đời nhiệm nhặt theo Phúc âm, nêu gương tốt cho mọi người về việc tuân giữ Luật Chúa và thực hành các nhân đặc, nhất là nhân đức trong sạch.

Chúng con thề hứa sẽ hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với Hàng Giáo Phẩm và các Linh Mục,để thiết lập hàng rào ngăn chặn sự đối đầu đang lớn mạnh chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, đe dọa chính nền tảng của Giáo hội.

Dưới sự che chở của Mẹ, chúng con muốn trở nên các tông đồ hiệp nhất, cầu nguyện, và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện rất cần thiết. Chúng con nài xin Mẹ che chở Ngài cách riêng.

Sau hết, chúng con thề hứa sẽ hết sức dẫn đưa các linh hồn mà chúng

con tiếp xúc về việc sùng kính Mẹ.

Vì ý thức rằng nạn vô thần đã gây nên đổ vỡ đức tin cho nhiều người, tội

phạm thánh đã xâm nhập vào Đền thánh Chúa, sự dữ và tội lỗi đang càng

ngày càng tràn lan khắp thế giới.

Với đầy lòng tin tưởng, chúng con cả dám nhìn lên Mẹ, nài xin và trông mong Mẹ ban ơn phần rỗi cho mọi người.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ khoan nhân, thương xót và từ ái. Amen.

(Trích sách: Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ)


Gia Đình Tôn Vinh Đức Mẹ (14)
Thứ Ba, Ngày 1 tháng 9-2009

GIA ĐÌNH TÔN VINH ĐỨC MẸ (14)

xuanha.net

KINH DÂNG GIA ĐÌNH CHO TRÁI TIM ĐỨC MẸ

Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương mẫu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết, xin Mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà nhỏ bé này.

* Gia đình con cơ hàn tân khổ.

(Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con).

* Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazaret.

* Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.

* Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.

* Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.

* Gia đình con xin Mẹ ban cho hằng ngày dùng đủ.

* Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hoà, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau.

* Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hỏa ngục.

* Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.

* Gia đình con khi có ai qua đời bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó.

* Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.

* Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.

* Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy.

* Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch.

* Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái.

* Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.

* Gia đình con xin nguyền không dám trái phép công bình.

(Đáp: Cho con giữ trọn lời nguyền).

* Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô.

* Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét.

* Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima.

* Gia đình con xin nguyền không theo thuyết Cộng sản vô thần.

* Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

Đọc chung:

Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai! Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen.

KINH DÂNG GIA ĐÌNH CHO THÁNH TÂM CHÚA

Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con lấy lòng khiêm nhượng quỳ dưới chân Chúa, mà dâng cả gia đình chúng con, cho Rất Thánh Trái Tim Chúa, xin hãy làm Vua chúng con liên. Chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa. Chớ gì tinh thần của Chúa thấu nhập vào tư tưởng, sự ước ao, lời nói, việc làm của chúng con. Xin chúc phúc cho các việc chúng con định làm. Xin Chúa chia phần khổ, chia sự vất vả làm ăn của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn, và làm tôi Chúa không hề phế trễ.

Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô rằng: Hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy làm sáng danh Trái Tim hiển thắng Đức Chúa Giêsu mọi nơi, mọi đời. Amen.

KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày (đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các Thánh ở trên nước Thiên đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen.

KINH TRÔNG CẬY

* Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng,

- Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

* Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,

- Thương xót chúng con.

* Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria,

- Cầu cho chúng con.

* Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,

- Cầu cho chúng con.

* Lạy Các Thánh Tử đạo Việt nam,

- Cầu cho chúng con.

-----------------------------

BÀI HÁT GIỜ ĐỀN TẠ

ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ

ĐK. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.

PK-1: Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì con lo gì. Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ chi Mẹ ơi!

PK-2: Mẹ ơi giờ đây con thực tình thống hối. Con đường xưa tội lỗi, nguyện xa cách rồi, xa cách rồi. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ. Biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng