Tình Chúa diệu kỳ

http://ngonsu.quetroi.net/BAI/NTBBTGH26_files/image003.jpg

01 Tình Chúa diệu kỳ
02 Tình Chúa vô biên
03 Vì yêu thương
04 Lòng sám hối
05 Đừng giận con Chúa nhé
06 Lời kinh dâng Mẹ
07 Tri ân tình Chúa
08 Thờ lay Ba Ngôi
09 Xin ở lại với con
10 Tấm bánh cuộc đời
11 Mãi là tình yêu
12 Luôn có Mẹ

_____________________

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng