Tin mừng Macco

Các bài giảng về Thánh Kinh
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn văn Khảm

01 Nhạc dẫn
02 Dẫn nhập
03 Chân dung Chúa
04 Tổng thể
05 Chủ đề chính
06 Tín thác phục vụ
07 Lời mở đầu
08 Lời rao giảng
09 Nhạc dẫn
10 Cuộc đời Chúa Giêsu
11 Chúa Giêsu dùng dụ ngôn
12 Nhóm mười hai
13 Cầu xin+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng