Tiếng ca trần thế (Lm. Gioan B. Nguyễn Lê Đan Quế)

1- Bài ca sám hối - Phi Nguyễn
2- Thân cát bụi - Kim Cúc
3- Tình khúc tiến dâng - Phi Nguyễn
4- Hững hờ - Quyết Thắng
5- Không bao giờ quên - Phi Nguyễn
6- Mẹ đứng nhìn Con - Diệu Hiền
7- Mẹ ơi có nhớ - Quyết Thắng
8- Bài ca của người được sống lại - Phi Nguyễn, Quyết Thắng
9- Tình yêu bao la - Quyết Thắng - Kim Cúc
10- Mừng vui lên Mẹ ơi - Phi Nguyễn - Quyết Thắng
11- Cung triều tâm sự - Quyết Thắng
12- Bài ca vũ trụ -
Phi Nguyễn, Diệu Hiền

Biên Tập: Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Lê Đan Quế
Thực hiện: Phi Nguyễn, Quyết Thắng
Hòa Âm: Ns. Minh Châu
Thu Âm & Mix: Minh Châu Studio
Vocal:
Diệu Hiền


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng