Đến với tha nhân

Đến với tha nhân
01 Sứ đồ của người nghèo
02 Chúa yêu người
03 Cùng một kiếp người
04 Lời kinh cuộc đời
05 Ngày mới của thế giới
06 Có bao giờ
07 Xin cho đời con
08 Đến với những người Chúa thương
09 Kinh cầu bình an
10 Đôi lời khấn nguyện

CD SUY NIỆM THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ SỰ CHẾT+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng