Thánh ca xin vâng

01 Xin vâng
02 Ngồi bên Thánh giá
03 Ánh sáng và bóng tối
04 Ngợi ca tình Chúa
05 Đêm thánh vô cùng
06 Bài ca tin yêu
07 Cho tình tôi nguyên vẹn
08 Tâm tình ca 2
09 Hoan ca Phục sinh
10 Dâng Ngài

________________

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng