Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

http://la-boutique-des-chretiens.com/ImgFiches/poster-s.c.jesus_118_1.jpg

CD Đang Suy Niệm
CD
Nội Dung
Tác Giả / Tham khảo
10 Tháng Kính Thánh Tâm Chúa
1 Track - 21MB
LM Đinh Lập Liễm
SimonHoaDalat


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng