Sứ đồ Phao-lô

Thánh Phao-lô xứ Tarsus
StPaul ElGreco.jpg
Sứ đồ Phao-lô, tranh của El Greco
Sứ đồ của dân ngoại
Sinh chưa thống nhất, ở Tarsus theo như Acts 22:3 KJV
Mất khoảng 64-65 SCN[1], ở Roma[2]
Tôn kính Toàn Ki-tô giáo
Nhà thờ Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành
Ngày lễ 25 tháng 1 (Phao-lô cải đạo)
10 tháng 2 (Lễ đắm tàu của Phao-lô tại Malta)
29 tháng 6 (Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô)
18 tháng 11 (Lễ hiến dâng basilica của Thánh Phê-rô và Phao-lô)
2008 (Năm Thánh Phao-lô)
Biểu trưng

Phao-lô thành Tarsus (còn gọi là Saul, Paulus, Thánh Phao-lô Tông đồ, Thánh Phao-lồ hoặc Sứ đồ Phao-lô, (tiếng Do Thái: שאול התרסי Šaʾul HaTarsi, nghĩa là "Saul of Tarsus", Tiếng Hy Lạp cổ: Σαούλ Saul và Σαῦλος Saulos và Παῦλος Paulos[3]), là “Sứ đồ của dân ngoại.” [4] Cùng các sứ đồ Phêrô, Gioan, và Jacob Người Công chính, ông được xem một trong những cột trụ của hội thánh tiên khởi, và là một nhân tố quan trọng đóng góp cho sự phát triển Cơ Đốc giáo thời kỳ sơ khai.[5] (sinh 314 TCN; mất 6269 CN).

Không giống Mười hai Sứ đồ, không có chỉ dấu nào cho thấy Phao-lô từng gặp Chúa Giê-xu trước khi ngài bị đóng đinh trên thập tự giá.[6] Theo ký thuật của Tân Ước, Phao-lô là người Do Thái chịu ảnh hưởng văn minh Hi Lạp, và là công dân của Đế quốc La Mã, đến từ thành Tarsus (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ). Phao-lô là người kiên trì săn đuổi những tín hữu Cơ Đốc ban đầu (hầu hết là người Do Thái) để bách hại họ, cho đến khi chính ông trải qua kinh nghiệm lạ lùng trên đường đến thành Damascus. Trong một khải tượng, ông gặp Chúa Giê-xu và mắt ông bị mù trong một thời gian ngắn. Trải nghiệm này đã đem ông đến với đức tin Cơ Đốc, chấp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Messiah và là Con Thiên Chúa.[7] Phao-lô khẳng định rằng ông nhận lãnh Phúc âm không phải từ con người, nhưng từ chính “sự mặc khải của Chúa Giê-xu Cơ Đốc.”[8]

Sau khi chịu lễ báp têm, Paul đến ngụ cư ở xứ Arabia (có lẽ là Nabataea) cho đến khi ông gia nhập cộng đồng tín hữu Cơ Đốc còn non trẻ ở Jerusalem, và ở lại với Peter (Phêrô hoặc Phi-e-rơ) trong mười lăm ngày.[9] Qua những thư tín gởi các cộng đồng Cơ Đốc, Phao-lô trình bày mạch lạc quan điểm của ông về mối quan hệ giữa tín hữu Cơ Đốc người Do Thái với tín hữu Cơ Đốc không phải dân Do Thái, và giữa Luật pháp Moses (Mô-sê hoặc Môi-se) với giáo huấn của Chúa Giê-xu.

Phao-lô được sùng kính như một vị thánh bởi các nhóm khác nhau như Công giáo Rôma, Chính Thống giáo Đông phương, Anh giáo, và một số người thuộc Giáo hội Luther. Ông được xem là thánh bổn mệnh của MaltaThành Luân Đôn, một vài thành phố khác được đặt tên để vinh danh ông như São Paulo, BrazilSaint Paul, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Đạo Mormon xem ông là nhà tiên tri.

Các thư tín của Phao-lô hình thành phần nền tảng của Tân Ước (được xem là nguồn quan trọng cho nền thần học của hội thánh ban đầu) cùng những nỗ lực của ông nhằm truyền bá Cơ Đốc giáo trong vòng các dân tộc, là mục tiêu của nhiều khuynh hướng luận giải khác nhau. Cơ Đốc giáo truyền thống xem các thư tín của Phao-lô là một phần của kinh điển Tân Ước và xác quyết rằng tư tưởng của Phao-lô là hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Chúa Giê-xu và các sứ đồ khác.

Những người ủng hộ thần học giao ước tin rằng Hội thánh đã thay thế dân tộc Do Thái trong vị trí Tuyển dân của Thiên Chúa, khơi mở những tranh luận hiện vẫn tiếp diễn xem xác quyết này có phải bắt nguồn từ ý tưởng của Phao-lô khi ông giải thích Jeremiah 31: 31[10] và Ezekiel 36: 27[11], sau đó xác quyết này được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng Cơ Đốc giáo.

Ảnh hưởng của Phao-lô trong tư tưởng Cơ Đốc giáo được xem là quan trọng hơn bất cứ tác giả Tân Ước nào, xuyên suốt hệ tư tưởng Cơ Đốc cho đến ngày nay: từ Augustine thành Hippo đến những bất đồng giữa Gottschalk và Hincmar thành Reims; giữa tư tưởng Thomas Aquinas và học thuyết của Molina; giữa Martin Luther, John CalvinArminius; giữa học thuyết của Jansen và các nhà thần học Dòng Tên, đến các tác phẩm của nhà thần học Karl Barth, đặc biệt là luận giải của Barth về một trong những thư tín của Phao-lô,Thư gởi tín hữu ở Rôma, đã tạo ra những dấu ấn về chính trị và thần học trên giáo hội Đức thế kỷ 21.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng