Sứ Điệp Mùa Chay 2008 của Đức Bênêđictô XVI

http://daminhvn.net/tulieubaiviet/hinhanh/minhhoa/benedicto2.jpg

CD Đang Suy Niệm
CD
Nội Dung
Tác Giả / Tham khảo
16 Sứ Điệp Mùa Chay 2008 của Đức Bênêđictô XVI
Track 1 - 14.2MB
Simonhoadalat
ĐTC Biển Đức 16


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng