Phim Jacob and Joseph

5722_1_bl.jpg Jacob and Joseph image by Christian_Film_Database

01 Gia Cóp
02 Gia Cóp
03 Gia Cóp
04 Gia Cóp
05 Gia Cóp
06 Gia Cóp
07 Gia Cóp
08 Gia Cóp
09 Gia Cóp
10 Gia Cóp

11 Gia Cóp
12 Gia Cóp
13 Gia Cóp
14 Gia Cóp
15 Gia Cóp
16 Gia Cóp
17 Gia Cóp
18 Gia Cóp
19 Gia Cóp
20 Gia Cóp

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng