Ngợi ca Chúa

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Album-Bia/DauAnTinhYeu5-NgoiCaTinhChua-Front.jpg

 1. Loan báo tin vui

 2. Trên đường Emaus

 3. Bước chân theo Người Ngọc Vũ - Phương Khanh

 4. Chúa là Đường

 5. Dấu chân Ngài Phanxicô

 6. Loan báo Tin Mừng

 7. Lời cầu sai đi Ngọc Minh

 8. Niềm vui có Chúa Việt Dzũng

 9. Tình Chúa tình yêu

 10. Tình nào lớn hơn Hợp ca

 11. Tình Ngài Ca đòan Cecilia

 12. Tình yêu bao la Chung Tử Lưu

 13. Tình yêu không phai tàn Dalena

 14. Tình yêu Thiên Chúa Khánh Ly

 15. Tình là như thế Tam ca áo trắng

 16. Tri ân tình Chúa

Trích trong tuyển tập Tình Ca 5: Ngợi ca Chúa+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng