Nghe giảng online CN 17.1.2010

Nghe giảng online CN 17.1.2010

http://www.ubmvgiadinh.org/uploads/pictures/News/tieccuoiCANA.jpg

http://files.myopera.com/giaoxuthienphuoc/albums/912937/Tiec%20cuoi%20Cana.jpg

CN 2 QN C, 17.1.2010, Lm. Phạm Trung Thành, DCCT

CN 2 QN C, 17.1.2010, Lm. Nguyễn Quang Duy, DCCT


Tiec cuoi Cana, Lm. Le Quang Uy, DCCT


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng