Nghe các bài giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Nguyễn Khảm

Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Nguyễn Khảm
Lời hát/Lời bình:

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân


Nhạc/Bài giảng:
Bài giảng
Trình bày:
ĐGM Nguyễn Khảm

Nhạc/Bài giảng:
Bài giảng
Trình bày:
ĐGM Nguyễn Khảm
Lời hát/Lời bình:

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân


Lời hát/Lời bình:

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân


Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Nguyễn Khảm
Lời hát/Lời bình:

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng