Lẽ sống 3

Lẽ sống 3

01 Lẽ sống 3
02 Yêu thương ý ngìĩa cuộc đời
03 Người được giải hòa bình
04 Không ai có quyền hưởng hạnh phúc một mình
05 Thiên đàng là nơi của người cùng khổ
06 Vui với người vui, khóc với người khóc
07 Không ai có quyền mãn nguyện vì hoạt động nhiều cho hòa bình
08 Sức mạnh của sự thật tình yêu
09 Giấc mơ thành sự thật

CD LẼ SỐNG
Suy Niệm và Cầu Nguyện
Chuyện Thánh Têrêsa Hài Đồng+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng