Lắng Nghe Lời Chúa Chúa Nhật 3 Thường Niên

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/The_visit_of_the_wise-men.jpg

Lắng Nghe Lời Chúa Chúa Nhật 3 Thường Niên

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
24/1/10 - Lấy trọn CD - 67.4MB
01 Nhạc mở đầu:
Được Sai Đi
LM Thành Tâm SNLoiChua.org
02 Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 3 Thường Niên
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Trong Nguyện Đường Nadaret
GM Nguyễn Sơn Lâm Vietnamese Misionaries in Asia
04 Lời Chúa Giúp Hiệp Nhất
_____________________________________
LM Trần Văn Phước Chia Sẻ C
05 Xin Hãy Sai Con
LM Trần Ngà

Vietcatholic.net

06 Tin Mừng Cho Người Nghèo

LM Hồ Bặc Xái Nguoitintuu.com
07 Năm Hồng Ân Của Chúa
Manna

Vietnamese Missionries in Asia
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng