HÃY ĐẾN VỚI GIUSE

HÃY ĐẾN VỚI GIUSE

Ngoài Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria không có vị thánh nào được dành riêng một tháng để kính tôn ngoại trừ Thánh Giuse. Được như vậy, là vì Đức Mẹ và Thánh Giuse đóng một vai trò rất quan trọng trong công trình cứu chuộc. Theo Thánh Têrêsa Avila: "Tôi không biết làm sao có thể nghĩ đến Hoàng Hậu các thiên thần khi còn sống bên cạnh Chúa Giêsu Hài Đồng mà không cám ơn Thánh Giuse vì đã phục vụ hai Đấng hết mình". Chính vì thế, nên:

− Ngày 8.12.1870, Đức Thánh Cha Piô IX đề nghị các nghị phụ Công Đồng Vatican I long trọng tôn phong Thánh Giuse là Bổn Mạng của Giáo Hội.

Đồng thời lễ kính Thánh Giuse 19.3 phải được mừng kính cách trọng thể.

− Năm 1889, Đức Thánh Cha Lêô XIII truyền lấy tháng ba hằng năm làm tháng dâng kính Thánh Giuse.

− Năm 1955, Đức Thánh Cha Piô XII lập lễ Thánh Giuse thợ vào ngày lễ Lao Động 1.5.

− Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã đặt Công Đồng Vatican II, khai mạc ngày 11.10.1962, dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse và ghi tên Thánh Cả bên cạnh tên Đức Mẹ trong Kinh Nguyện Thánh Thể.

Trong hành trình sống đạo của chúng ta, sau Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta rất cần Thánh Giuse như là chuẩn mực và là gương mẫu để xin Người cầu bầu, nâng đỡ, vì Người là Cha nuôi Chúa Giêsu và là bạn Đức Mẹ Maria, rất thần thế. Chính Thánh Têrêsa Avila đã xác quyết rằng: "Thánh Giuse là vị Thánh không ai đến cầu xin mà phải về không, mà không được Thánh Nhân nhận lời".

Chính vì thế, nên "tinmung.net" dành riêng trang "Hãy Đến Với Giuse" phần nào đáp ứng nguyện vọng tha thiết của quí độc giả muốn tìm hiểu để yêu mến Thánh Cả, và mong được sự cộng tác của quí độc giả xa gần, bằng cách góp ý, gửi các bài chia sẻ, các mẫu chuyện kể hay những ơn mà chúng ta đã được nhờ kêu xin Thánh Cả, không chỉ để làm phong phú về nội dung mà chính yêu là để chia sẻ với mọi người, giúp họ hiểu biết, yêu mến và năng chạy đến cùng Ngài hơn.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng