Hải Âu Thánh Ca 7 - Lời Thống Hối

Hải Âu Thánh Ca 7 - Lời Thống Hối

Nghe toàn bộ Album:
http://thanhcavietnam.org/ThanhCaVN/index.php#Album,613

Link Download Album MP3 128 kbps:
http://thanhcavietnam.mobi/MP3-RAR/H...oiThongHoi.rar


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng