Gởi Cho Em Audio: LM Mi Trầm

http://xuantra.vnweblogs.com/gallery/6031/115547-486.jpg


01. Tha thứ - Lời thì thầm

02. Bỏ Đạo

03. Đàn bà là cái gông

04. Yêu là cho đi tất cả

05. Dì ghẻ

06. Số phận nghiệt ngã

07. Lấy chồng Đài Loan

08. Khổ ơi là khổ

09. Thờ ơ

10. Cười hề hề

11. Yêu non

12. Sex

13. Huệ Chuột

14. Lấy chồng đạo

15. Bia ôm

16. Nhậu tối ngày

17. Danh trong làng

18. Mẹ và con cùng đi lấy chồng



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng