Gia đình sống đạo hôm nay

Thứ hai, 14 Tháng 7 2008 20:49


Ngày nay, đâu đâu nhà thờ cũng đầy người tín hữu. Đại chủng viện và các dòng tu tại Việt Nam cũng đầy ơn gọi. Đó là dấu chỉ gia đình tín hữu Việt Nam là thửa đất màu mỡ đón nhận và vun trồng ơn cứu độ, hạt giống đức tin, hạt giống ơn gọi Kitô hữu.

Kitô hữu giáo dân, Kitô hữu linh mục, Kitô hữu tu sĩ. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Người thương ban dồi dào hồng ân cứu độ cho các gia đình tín hữu Việt Nam là tế bào của Giáo hội Việt Nam, tế bào của xã hội và của dân tộc Việt Nam.

Thế nhưng, trên thửa đất màu mỡ gia đình hôm nay, xuất hiện nhiều loại sâu rầy đe doạ sự tồn tại của những hạt giống ơn Chúa. Những loại sâu rầy đó là các tệ nạn xã hội, là nạn phá thai, bạo hành và ly dị mỗi ngày một phổ biến hơn.

Gia đình hôm nay cần làm gì để có thể vượt qua nạn sâu rầy tàn phá, vừa trở nên thành trì kiên cố bảo vệ những hạt giống ơn Chúa gieo vào lòng gia đình, vì sự vững bền của các gia đình và cũng là của dân tộc chúng ta?

Bước đầu của kế hoạch yêu thương cứu độ của Chúa Cha là sai Con Một đến trần gian và trao ban Chúa Thánh Thần là suối nguồn tình yêu tăng năng lực cho Chúa Kitô khiêm tốn hy sinh và phẩm giá của loài người. Đó cũng là sứ vụ Thiên Chúa mời gọi gia đình Kitô hữu tiếp tục hoàn thành, vì ơn cứu độ của loài người và của dân tộc chúng ta.

Công trình cứu độ gồm có 2 nhịp: cứu và độ.

“Cứu” là đưa ra khỏi bóng tối của sự dữ, của sự chết. Ngày nay bóng tối đó mang nhiều tên gọi khác nhau: Thánh Phaolô gọi đó là thói thế gian, là dục vọng xác thịt. Phật giáo gọi là tham sân si, người đời gọi là các tê nạn xã hội. Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi chung là văn hoá sự chết.

“Độ” là đựa vào cõi ánh sáng Sự Thật, Bình An, và Sự sống mới của Chúa Kitô. Ngày nay ánh sáng cứu độ mặc lấy lớp áo mang tên là văn hoá sự sống, văn minh tình thương.

Bước thứ hai của kế hoạch yêu thương cứu độ của Thiên Chúa là Chúa Kitô tự hạ trở nên Con đường dẫn đến sự sống mới, và mời gọi gia đình tiến bước trên con đường đó.

Thế gian và dục vọng xác thịt dựng lên những chướng ngại trên con đường đó. Những chướng ngại đó mang tên là những thói thế gian, là lòng tham sân si, là văn hoá sự chết.

Chúa Kitô ban cho gia đình Kitô hữu sức mạnh ơn đức tin, sức mạnh của Chúa Thánh Thần, và mời gọi gia đình dùng sức mạnh đó để vượt qua những chướng ngai trên đường đời, đồng thời cùng nhau kiến tạo nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương trên đất nước quê hương mình.

Tiến bước trên con đường Chúa Kitô, gia đình không những trở nên thửa đất màu mỡ cho Chúa gieo trồng các hạt giống ơn cứu độ, song gia đình còn trở nên thành trì kiên cố bảo vệ các hạt giống đó khỏi sự tàn phá của sâu rầy, của văn hoá sự chết.

Chúng ta hãy cầu khẩn xin Chúa cho các gia đình tín hữu hôm nay biết luôn nắm tay nhau tiến bước trên con đường của Chúa Kitô, vì sự sống vững bền của dân tộc chúng ta.


Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn
+ĐHY Phạm Minh Mẫn+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng