Ette Các bài giảng về Thánh Kinh

Các bài giảng về Thánh Kinh
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn văn Khảm

01 Nhạc dẫn
02 Nội dung
03 Sắc chỉ tiêu diệt người Do Thái
04 Lời nguyện của Mooc-do-khai
05 Giấc mơ của Mooc-do-khai
06 Thánh ca+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng