Con cần Chúa

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Album-Bia/ConLuonCanChua-Front.jpg

01. Yêu Mẹ Bốn Mùa Nhã Phương
02 Yêu Mẹ bốn mùa
03. Mẹ Ơi Nguyện Cầu Với Con Hoài Nam
04. Mẹ ơi con thương nhé Kim Cúc
05. Chúa Có Buồn? Thế Thông
06. Mẹ Ơi Thương Con Nhé Hoàng Kim
07. Xin Dâng Cha Bích Phượng
08. Tình một đời
09. Xin Yêu Chúa Hết Lòng Hòang Kim
10. Tình Một Đời Nguyễn Long
11. Mẹ Ơi Con Mến Mẹ Cam Thơ
12. Lời tạm biệt LM Nguyễn Văn Tuyên
13. Lời Ca Dâng Mẹ Kim Cúc

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng