Audio book Sau này con sẽ hiểu [ mp3 - Mega1280 / Rapidshare ]

Thứ bảy, 14 Tháng 11 2009 20:57

Click to view full image Một lời nhắc nhở, một câu nói khuyên răn dạy bảo của bố mẹ lúc ta mắc phạm sai lầm đi kèm với "Sau này con sẽ hiểu".

Nhiều khi chúng ta giận hờn, trách móc bố mẹ một cách vô cớ, nhưng rồi sẽ có một ngày, chúng ta trở thành cha mẹ thì sẽ hiểu bố mẹ của mình biết nhường nào.


Audio book Sau này con sẽ hiểu Mega1280:

Part1: http://pburl.com/08850d
Part2: http://pburl.com/04300e

Rapidshare:
http://pburl.com/043a47
http://pburl.com/022b67

OR
PART 1
PART 2+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng