Qua Cơn Bão Dữ

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm biến cố 30/4/1975, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị phần Audio của: "Tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ"

Tác giả: Kim Hà

Diễn đọc: Nguyệt Nga và Kim Hà.

Thực hiện: Radio Giờ Của Mẹ

Đây là hồi ký của gia đình chúng tôi (Kim Hà) kể từ sau năm 1975 cho đến khi đến Hoa Kỳ ngày 16 tháng 10 năm 1980.

Tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ được viết ra từ tháng 10 năm 1983, đến năm 1989 mới hoàn tất và được xuất bản năm 1992. Sau đó, chúng tôi đã viết ra tiếng Anh là tác phẩm Stormy Escape và được Nhà Xuất Bản Mc Farland xuất bản và phát hành năm 1997.

Vào năm 1983, chúng tôi đã viết tác phẩm Report on the Vietnamese Land Refugees, dịch giả James Banerian, và được Ủy Ban Cứu Nguy Giúp Người Vượt Biển giới thiệu và phát hanh.

Tháng 1 năm 2008, Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ phát hành một tác phẩm mới là Những Chặng Đường Gian Khổ, gồm nhiều hồi ký của những người Việt Nam tị nạn đường bộ, do Kim Hà biên soạn. Đây là một tác phẩm đầy đủ hơn so với nội dung Vượt Biên Đường Bộ Tìm Tự Do đã được đăng trên trang nhà memaria.org.

Kính mời quý vị đọc và nghe tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ


Lời Nói Đầu
Chương I-Đời Sống Của Gia Đình Kim Hà Và Cuộc Vượt Biên Lần Thứ Nhất – (Phần 1),
Chương I-Đời Sống Của Gia Đình Kim Hà Và Cuộc Vượt Biên Lần Thứ Nhất – (Phần 2)

Chương II-Chuẩn Bị Cho Lần Ra Đi Thứ Hai (Phần 1),
Chương II-Chuẩn Bị Cho Lần Ra Đi Thứ Hai (Phần 2)

Chương III-Ngày Thứ Nhất
Chương III -Ngày Thứ Hai - Phần 1
Chương III-Ngày Thứ Hai - Phần 3
Chương III -Ngày Thứ Ba
Chương III-Ngày Thứ Bốn
Chương III-Ngày Thứ Năm
Chương III-Ngày Thứ Sáu, Bảy Và Tám
Chương III-Ngày Thứ Chín
Chương III-Ngày Thứ Mười
Chương III-Ngày Thứ Mười Một
Chương III-Ngày Thứ Mười Hai
Chương III-Ngày Thứ Mười Ba - Phần 1
Chương III-Ngày Thứ Mười Ba - Phần 2
Chương III-Ngày Thứ Mười Bốn - Phần 1
Chương III-Ngày Thứ Mười Bốn - Phần 2
Chương III-Ngày Thứ Mười Năm - Phần 1
Chương III-Ngày Thứ Mười Năm - Phần 2

Chương IV-Đồn Para, Làng Polpot, Địa Ngục Trần Gian Của Nguời Tị Nạn Đường Bộ

Chương V-Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Một - Phần 1
Chương V- Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Một - Phần 2
Chương V-Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Một - Phần 3

Chương VI-Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Hai - Phần 1
Chương VI-Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Hai - Phần 2
Chương VI-Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Hai - Phần 2

Chương VII-Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Ba

Chương VIII-Sự Thành Lập Trại
Chương VIII-Những Ân Nhân Của Người Tị Nạn, Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế (HTTQT)
Chương VIII-Nạn Thiếu Thốn Các Nhu Cầu Cần Yếu - Phần 1
Chương VIII-Nạn Thiếu Thốn Các Nhu Cầu Cần Yếu - Phần 2
Chương VIII-Về Thực Phẩm
Chương VIII-Những Tệ Nạn

Chương IX

Chương X & XI --- (Hết)


~~~~~~~ Linh Hồn Con Ngợi Khen Chúa ~~~~~~~~


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng