Tình hoa mân côi và Niềm vui theo Thầy

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Album-Bia/THMC-NVTT-Side.jpg

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Album-Bia/THMC-NVTT-Back.jpg

00 Giới thiệu
01 Âm thầm
02 Mẹ là khúc thánh nhạc
03 Người Nữ Thánh Thể
04 Con hát dâng Mẹ
05 Những tràng hoa mân côi
06 Tình hoa mân côi
07 Xin Chúa yêu con nhiều hơn
08 Tình yêu cứu thoát
09 Điểm hẹn Thầy
10 Niềm vui theo Thầy

_________________________________________


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng