Tình con dâng Mẹ

http://www.thanhlinh.net/images/mary_grace1.jpg

01 Lời giới thiệu
02 Dâng hiến cho Mẹ
03 Xin Mẹ bên con
04 Mẹ hiệp thông
05 Mẹ lớn với con
06 Lời kinh Mân côi
07 Tình Mẹ thương con
08 Mẹ là mùa xuân
09 Xin vâng như Mẹ
10 Hoa trắng dâng Mẹ
11 Hoa xanh dâng Mẹ
12 Hoa đỏ dâng Mẹ
13 Hoa tím dâng Mẹ
14 Hoa vàng dâng Mẹ
15 Nữ Vương Thiên Đàng

_________________________________________


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng