Giêsu tình yêu của tôi

http://img444.imageshack.us/img444/4571/frontcn8.jpg

http://www.yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/LmThaiNguyen/GiesuTinhYeuCuaToi/Back.jpg

01 Giới thiệu
02 Giêsu tôi hát về Người
03 Nhạc khúc yêu thương
04 Mổi ngày đời con
05 Với Chúa con đi
06 Những khát mong
07 Giêsu hát tình ca
08 Biến đổi đời con
09 Niềm vui ơn cứu độ
10 Chúa trong đời con
11 Thao thức một đời
12 Giêsu, tình yêu của tôi
13 Tình ca tri ân

_________________________________________+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng