Lễ Mình Máu Chúa

http://xuanbichvietnam.files.wordpress.com/2009/06/thietlapthanhthe.jpg

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
06/06/10 - Lấy trọn CD - 69.8MB
01 Nhạc mở đầu:
Bí Tích Tình Yêu
LM Thành Tâm SNLoiChua.org
02 Bài Đọc Lễ Mình Máu Chúa
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Lễ Tế Bánh Rượu
Lm Trần Văn Phước Chia Sẻ C
04 Sống Thánh Thể
_____________________________________
Ts T Q Huy Khanh Dongcong.net
05 Liên Kết Trong Thánh Thần
Đền Thánh KT Mẹ

Dongcong.net

06 Chia Sẻ Là Sung Túc̣

Lm Vũ Minh Nghiễm Tín Thư C1
07 Bà Sơ Làm Phép Lạ
Lm Trần Cao Tường

Dongcong.net

08 Để Tưởng Nhớ Thầy
Manna Vietnamese Missionaries in Asia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng