Lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên

http://i218.photobucket.com/albums/cc308/cadoanchuahaidong/Hoat%20dong%20nam%202009/Chau%20thanh%20the/15032009229.jpg

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
13/06/10 - Lấy trọn CD - 69.0MB
01 Nhạc mở đầu:
Bài Ca Thống Hốị
LM Thành Tâm SNLoiChua.org
02 Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên C
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Tôi Thú Nhận
Gm Bùi Tuần Thao Thức 5
04 Cứu Chuộc Là Tha Thứ
_____________________________________
Lm Trần Văn Phước Chia Sẻ C
05 Nhân Đức Thành Nết Xấu
Lm Vũ Minh Nghiễm

Tín Thư C2

06 Con Đường Thoát Ách Tội Lỗị

Lm Nguyễn Văn Nghĩa Vietcatholic
07 Tha Tộị
Lm Vũ Đình Tường

Vietcatholic

08 Tình Thương Và Tha Thứ
LM Hồng Phúc Suy Niệm C

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng