Đến với tha nhân

http://www.linhthao.org/sach_linhthao/bdlt/2007/Hoang%20Dang.jpg

01 Sứ đồ của người nghèo
02 Chúa yêu người
03 Cũng một kiếp người
04 Lời kinh cuộc đời
05 Ngày mới cho thế giới
06 Có bao giờ
07 Xin cho đời con
08 Ngày xưa ta nói
09 Đến với những người Chúa thương
10 Kinh cầu bình an
11 Đôi lời khấn nguyện

________________________________________


++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng