Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên

http://www.dunglac.org/upload/article/1245255588.jpg
Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
20/06/10 - Lấy trọn CD - 68.6MB
01 Nhạc mở đầu:
Tình của Người đã chết
LM Thành Tâm SNLoiChua.org
02 Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên C
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Vác Lấy Thập Gía Của Mình
Gm Nguyễn Sơn Lâm Vietnamese Missionaries in Asia
04 Vác Thập Giá Theo Chúa Kitô
_____________________________________
Lm Vũ Thái Hoà Dân Chúa Âu Châu
05 Thời Điểm Mười Năm Trúng Số
Lm Trần Cao Tường Vietcatholic
06 Thầy Là Ai

Lm Vũ Minh Nghiễm Tín Thư C2
07 Chúa Giêsu Là Đấng Messia Chịu Khổ
Lm Hồ Bặc Xái Nguoitinhuu.com
08 Thầy Là Aí
Manna Vietnamese Missionaries in Asia
++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nhờ Mẹ Maria và các Thánh chuyển lời xin Thiên Chúa ban cho người dân Việt Nam được sống tự do và công bằng"

++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng