Thì thầm bên Cha

http://www.dunglac.org/upload/htmlarea_book/upload/insert_1267833288.jpg

01 Thắp sáng lên
02 Đến với Mẹ
03 Nguyện cầu
04 Nay con trở về
05 Tình yêu Thiên Chúa
06 Trông cậy Chúa
07 Bốn mùa yêu thương
08 Tình Chúa yêu con
09 Trời bể bao la
10 Tình Chúa tuyệt với
11 Chúa thương cứu độ

_________________________________________


++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng