Thánh ca tuyển chọn

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/PhiNguyen/Vol06--ThanhCaTuyenChon/Front.jpg

01 Con chỉ là tạo vật
02 Giọt lệ trong lời kinh
03 Bỏ Ngài con biết theo ai
04 Lên núi Sion
05 Tôi không còn cô đơn
06 Nguyện cầu
07 Niềm vui tận hiến
08 Chúa là nơi con nương tựa
09 Giấc mơ chưa tìm
10 Cao với khôn ví
11 Tâm tình ca 1
12 Lời thiêng

_______________________________________


++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng