Lễ Thánh Phêrô và Phaolô



Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
29/06/10 - Lấy trọn CD - 70.1MB
01 Nhạc mở đầu:
Con Tin Thưa Thầy
LM Thành Tâm SNLoiChua.org
02 Bài Đọc Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Hủy Bỏ Con Người Cũ. . .
Gm Nguyễn Sơn Lâm Vietnamese Missionaries in Asia
04 Thánh Phêrô
_____________________________________
Lm Fernandez Dongcong.net
05 Thánh Phaolô
Lm Fernandez Dongcong.net
06 Phêrô & Phaolô, Hai Thánh Cùa Lòng Sám Hối

Gm Vũ Duy Thống Hạt Nắng Vô Tư
07 Thể Hiện Điều Rao Giàng
Thánh Âu-tinh Kinh Sách Tập 3
08 Tôi Được Gọi Từ Trong Lòng Mẹ
Thánh Phaolô Kinh Sách Tập 3
09 Phaolô Yêu Thương
Nguyễn Chánh Ca Trưởng
++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nhờ Mẹ Maria và các Thánh chuyển lời xin Thiên Chúa ban cho người dân Việt Nam được sống tự do và công bằng"

++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng