Lễ Chúa Ba Ngôi

http://www.langson.org/Chia_Se_Loi_Chua_DCKiet/CSLC_Images/HolyTrinity.jpgTrk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
30/05/10 - Lấy trọn CD - 69.5MB
01 Nhạc mở đầu:
Vinh Danh
LM Thành Tâm SNLoiChua.org
02 Bài Đọc Lễ Chúa Ba Ngôi
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Những Bảo Đảm Chắc Chắn
Gm Nguyễn Sơn Lâm Vietnamese Missionaries in Asia
04 Vai Trò Ba Ngôi . . .
_____________________________________
LM Hồ Bặc Xái Nguoitinhuu.com
05 . . . Cộng Đồng Tình Yêu
Ts Trần Quang Huy Khanh

Dongcong.net

06 Không Có Gì Phải Sợ

Đền Thánh KT Mẹ Dongcong.net
07 Thiên Chúa Là Tình Yêu
Lm Vũ Minh Nghiễm

Tín Thư C1


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng