Tình Hình Giáo Hội Công Giáo Việt Nam Hiện Tại

Tình Hình Giáo Hội Công Giáo Việt Nam Hiện Tại

Trâm Oanh thực hiện

Trâm Oanh kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn với Linh Mục Nguyễn Hữu Giải.
 Để Nghe, Xin Bấm Vào Đây  Tải Xuống, Xin Bấm Vào Đây
++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nhờ Mẹ Maria và các Thánh chuyển lời xin Thiên Chúa ban cho người dân Việt Nam được sống tự do và công bằng"

++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng