Điều răn thứ sáu

http://lyric.tkaraoke.com/22909/Dieu_Ran_Thu_6.jpg

01 Người đàn Bà 2000 năm
02 Điều răn thứ sáu
03 Chiều tím
04 Tím một con đường
05 Một lần sám hối
06 Tình thập giá
07 Thánh giá nào cho con
08 Một chiều con về
09 Giọt lệ thống hối
10 Xin hôn đôi bàn tay Chúa
11 Lo gì
12 Khúc cảm tạ

________________________________________+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng