Lễ Thánh Tâm Chúa

http://tgphanoi.org/uploads/Thanh%20Tam%20009.gif

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
11/06/10 - Lấy trọn CD - 64.5MB
01 Nhạc mở đầu:
Chúa Thương Cứu Độ
LM Thành Tâm SNLoiChua.org
02 Bài Đọc Lễ Thánh Tâm Chúa
Sách Bài Đọc Sách Bài Đọc
03 Chúng Ta Được Giài Hoà . . .
Gm Nguyễn Sơn Lâm Vietnamese Missionaries in Asia
04 Tình Yêu Chúa Kitô Dành Cho Chúng Ta
_____________________________________
Lm Fernandez Dongcong.net
05 Ngài Quà Là Nguồn Sống
Thánh Bonaventura

Kinh Sách III

06 Tháng Kính Thánh Tâm Chúa ̣̣̣(Mục I&II)̣

Lm Đinh Lập Liễm Simonhoadalat
07 Tháng Kính Thánh Tâm Chúa ̣̣̣(Mục III&IV)̣
Lm Đinh Lập Liễm

Simonhoadalat


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn

"Nếu tôi cá là có Thiên Chúa và tôi sai, tôi không mất gì; nhưng nếu tôi đúng, phần thắng của tôi có thể là Thiên Ðàng. Nếu tôi cá là không có Thiên Chúa mà tôi đúng, thì tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tuy nhiên, nếu tôi sai thì khốn cho tôi, Pascal"
(Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng