VUA MUÔN LOÀI

http://2.bp.blogspot.com/_sSOi0RdZ7XU/R56tqvTnVnI/AAAAAAAAAD0/1ACCgSxH2LY/s400/Jesus_Christ_Superstar.jpg

01 Có chi là đời người
02 Vua muôn loài

Tên bài: VUA MUÔN LOÀI ("Heaven on their minds" trích Rock opera "Jesus Christ Superstar" của Andrew Llyod Webber)
Lời Việt: Nguyễn Bách
Trình bày: Ca sĩ Eban Tú (đây là một người ngoài Công giáo, người dân tộc thiểu số, và là diễn viên đóng vai Judas
trong rock-opera "Jesus Christ - Superstar" lần đầu tiên được dàn dựng tại Việt Nam,
Nhà thờ Đa Minh Ba Chuông vào năm 2006 do Ban Hx& Dàn Nhạc Suối Việt thực hiện)
Bài hát: CÓ LÀ CHI ĐỜI NGƯỜI
Sáng tác: Nguyễn Bách
Trình bày: Quỳnh Anh The CREDO+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng