Trên đỉnh yêu thương

http://www.catruong.com/gioithieucd/ngoclinh/TrenDinhYeuThuong_nl.jpg

01 Lời giới thiệu

02 Trên đỉnh yêu thương

03 Hy lễ Hồng ân

04 Ngài yêu con

05 Một đời dâng Chúa

06 Thập giá tình yêu và hy vọng

07 Trọn đời dâng hiến

08 Thập giá minh chứng tình yêu

09 Để ở với con

10 Bài ca đức tin

11 Khúc nhạc yêu thương

12 Lời kết

Audio CD TRÊN ĐỈNH YÊU THƯƠNG
Ns: Ngọc Linh


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng