NĂM C Mùa Phục Sinh - Easter

http://www.ecenglish.com/blogs/Cambridge/wp-content/uploads/2009/04/easter.jpg

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
4/4/10 - Lấy trọn CD - 69.0MB
01 Nhạc mở đầu:
Chúa Sống Lại Rồi
LM Thành Tâm SNLoiChua.org
02 Bài Đọc Lễ Phục Sinh (ngày)
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Công Bố Tin Mừng Phục Sinh
GM Nguyễn Văn Hòa SNLoiChua.org
04 Tội Hồng Phúc
_____________________________________
Ts Trần Quang Huy Khanh Dongcong.net
05 Sau Ba Ngày, Người Sẽ Sống Lại
GM Châu Ngọc Tri

Vietcatholic.net

06 Tình Yêu Dẫn Đến Đức Tin

Veritas Vietnamese Missionaries in Asia
07 Ta Đã Sống Lại
Đền Thánh KT Mẹ

Dongcong.net

08 Trời Mới Đất Mới
LM Vũ Minh Nghiễm Tín Thư C1
09 Người Đã Trỗi Dậy Rồi
Manna Vietnamese Mission in Asia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng