Canh tân và sám hối

http://www.suyniemhangngay.org/i/imgp/vong_hoa.jpg

01 Lạy Ngài xin thương xót con
02 Trở về cùng Cha
03 Trở vể
04 Người yêu của tôi
05 Chỉ vì tình yêu
06 Thập giá ngất cao
07 Người Cha nhân hậu
08 Thập giá Đức Kitô
09 Lời kinh sám hối
10 Sự sống từ Cha

_______________________________________


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng