Lắng Nghe Lời Chúa Lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh

http://gphaiphong.org/vietnam/images.php?s=MSFEXSrxyacLAhKWNFNmynjkswxVGYBYakUzKazbxKQKygQfyHZrIenXOPhe

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
11/4/10 - Lấy trọn CD - 69.0MB
01 Nhạc mở đầu:
Lòng Thương Xót Chúa
Huyền Linh Nhacthanh.net
02 Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Nỗi Oan Tôma
GM Vũ Duy Thống Vietnamese Missionaries in Asia
04 Những Dòng Chữ Hết Sức Lạ Lùng
_____________________________________
LM Augustine Vietcatholic.net
05 Chúa Kitô Đang Sống
LM Vũ Minh Nghiễm

Tín Thư C1

06 Hãy Nhìn Xem

Manna Vietnamese Missionaries in Asia
07 Giới Thiệu Lòng Thương Xót Chúa

Thanhlinh.net

08 Mạc Khải Lòng Thương Nhân Từ Chúa
Đức Phaolô II Vietnamese Missionaries in Asia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng