CN 1 Phục Sinh năm C, Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT

CN 1 Phục Sinh năm C, Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT
Chúa Nhật 4.4.2010
Lễ Vọng Phục Sinh
Thứ bảy 3.4.2010, Lm. Giuse Cao Đình Trị, DCCT
Thứ năm Tuần Thánh
Thứ năm 1.4.2010, Lm. Phêrô Nguyễn Quang Duy, DCCT
Bài giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2010 cho giới trẻ - Nhà Thờ DCCT Sàigòn
Ngày 3: thứ tư 31.3.2010, Lm. Giuse Nguyễn Bá Long, DCCT
Bài giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2010 cho giới trẻ - Nhà Thờ DCCT Sàigòn
Ngày 2: thứ ba 30.3.2010, Lm. Giuse Nguyễn Bá Long, DCCT
Bài giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2010 cho người lớn - Nhà Thờ DCCT Sàigòn
Ngày 2: thứ sáu 26.3.2010, Lm. Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT
Bài giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2010 cho người lớn - Nhà Thờ DCCT Sàigòn
Ngày 1: thứ năm 25.3.2010, Lm. Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT
CN Lễ Lá năm C, Lm. Giuse Phan Đức Hiệp, DCCT
Chúa Nhật 28.3.2010
CN Lễ Lá năm C, Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, DCCT
Chúa Nhật 28.3.2010+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng