Chỉ yêu mình Chúa

http://thanhcavietnam.net/QCMP/ChiYeuMinhChua/ChiYeuMinhChua-Back.jpg

01 Lới giới thiệu
02 Xin cho con biết
03 Chỉ yêu mình Chúa
04 Ước mơ của Chúa
05 Viết nhơ cuộc đời
06 Cùng bạn bước theo Giêsu
07 Thầy ơi giúp sức cho con
08 Tình Ngài luôn mãi bên con
09 Trong cơn sóng dữ
10 Yêu cùng Giêsu
11 Xin cho con biết
12 Chỉ yêu mình Chúa
13 Cùng bạn bước theo Giêsu
14 Yêu cùng Giêsu

Audio CD CHỈ YÊU MÌNH CHÚA
Nguyện Ca Hà Xuân Huy


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng